Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Oznámenie o zmene sídla spoločnosti

Vážený kandidát, Vážený obchodný partner,

radi by sme Vás informovali o tom, že naša spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o. k 01.07.2017 zmení sídlo a nová adresa bude nasledovná:

DRILL B.S., spol. s r.o.

Jakubovo námestie 13

811 09  Bratislava

Na základe tohto oznámenia Vás  žiadame aby ste všetku korešpondenciu od 01.07.2017 smerovali na novú adresu.

S pozdravom                                                                         

 

 Ing. Maroš Mucha

 konateľ