Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Oznámenie novo menovaného country managera

Vážení obchodní priatelia a partneri,

je nám potešením oznámiť menovanie pána Pavla Pauličku za nového Country Managera spoločnosti DRILL B.S., spol. s r. o. a jej dcérskych spoločností Pro-Temp spol. s r. o. a Protemp services spol. s r. o.

Pán Paulička prináša do našej skupiny spoločností viac ako 25 rokov pracovných skúseností z pozícií ako Business Development Management, Sales Director a Executive Director získaných v renomovaných medzinárodných spoločnostiach rovnako aj v mladých, rýchlo sa rozvíjajúcich firmách. Vo svojich predchádzajúcich pôsobiskách, medzi ktoré patria také mená ako OMV, Edenred, Mediatel, PEPSI či DubraGraf, získal rozsiahle skúsenosti najmä v definovaní, riadení a implementácií obchodných stratégií, budovaní dlhodobých obchodných vzťahov a vyhľadávaní nových príležitostí vo vysoko konkurenčných segmentoch.

Vo svojej pozícii bude pán Paulička zodpovedný za riadenie všetkých ekonomických a obchodných aktivít našej spoločnosti na Slovensku, a ako člen seniorného manažérskeho tímu skupiny bude úzko spolupracovať s Partnermi a ďalšími vedúcimi zamestnancami materskej spoločnosti DRILL B.S.

Sme presvedčení, že pán Paulička využije svoje odborné skúsenosti a manažérske znalosti tak, aby sme za všetkých okolností uspokojili potreby našich zákazníkov na Slovensku, rozumne a efektívne využívali obmedzené zdroje a motivovali našich kolegov k získavaniu nových a rôznorodých zručností.

Prajem pánovi Pavlovi veľa úspechov v jeho novej náročnej pozícii.