Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Training
DRILL Outdoor Development Center

DRILL Outdoor Development Center

Zoznámte sa s produktom Outdoor Development Centrum (ďalej len „ODC“), ktorý je kombináciou outdoorových teambuildingových aktivít spojených so štrukturovaným pozorovávaním a hodnotením jednotlivých účastníkov aj tímov školenou skupinou pozorovateľov. Jeho výhodou je pozorovanie v takých situáciách, keď sa účastníci nemôžu „schovávať“ za svoju formálnu rolu v organizácii a prejavujú sa v nečakaných a nezvyklých situáciách a sú pritom zaradení v tímoch, ktoré nekopírujú organizačnú štruktúru, ale skôr sieť vnútrofiremných dodávateľsko-zákazníckych vzťahov.

Cieľ programu:

 • Klasický teambuilding, slúžiaci k upevneniu tímovej práce a spolupráce predovšetkým v rámci modelu „Johari Windows“.
 • Pozorovanie a hodnotenie účastníkov vo vopred definovaných kompetenciách.
 • Poskytnutie spätnej väzby jednotlivým účastníkom.
 • Návrh plánu osobného rozvoje a výcvikového programu pre jednotlivých účastníkov.

Hodnotené kompetencie:

Kompetencie, ktoré budú v ODC vypozorované a hodnotené, musia spĺňať 2 základné požiadavky:

 • Pozorovateľnosť v rámci aktivít ODC.
 • Možnosť ďaľšieho rozvíjania v rámci individuálneho a tímového tréningu a koučinku.

Podľa našich skúseností týmto požiadavkám najlepšie vyhovuje model emočnej inteligencie, doplnený o kreativitu, prípadne o odolnosť voči stresu.

Schopnosti vzťahujúce sa k vlastnej osobe:

 • Sebeuvedomenie (emočné, reálne a sebadôvera).
 • Sebeovládanie - efektívne zvládanie obzvlášť negatívnych impulzov a emócií (spoľahlivosť a svedomitosť, adaptabilita, schopnosť inovácie).
 • Motivácia k vyšším cieľom (ctižiadostivosť, loajalita, iniciatíva a optimizmus).

Kompetencie v oblasti medziľudských vzťahov:

 • Empatia - uvedomovanie si pocitov, potrieb a zájmov ostatných ľudí (pochopenie, starostlivosť o individuály rozvoj, orientácia na zákazníka, pestovanie diverzity, vnútropodniková politika).
 • Umenie ovplyvňovať (uplatnenie vlyvu na ostatných, umenie komunikácia, riešenie konfliktov, vodcovské schopnosti, ochota ku zmenám).
 • Týmová práca (schopnosť vytvárať vzťahy, spolupráca a vzájomná podpora, schopnosť stmelovať tím).

Nevyhnutnou podmienkou je to, že účastníci budú vopred vedieť, že budú v programe pozorovania a hodnotenia, ak budú zoznámení s výsledkom a čo sa s nimi bude ďalej diať.

Návrh organizácie a časovania programu (príklad):

Outdoorový program navrhujeme organizovať ako radu aktivít spojených jedným príbehom a pojatý ako súťaž medzi jednotlivými najlepšie cca 8-10 člennými tímami.

Príprava:

 • Upresnenie pozorovateľného kompetenčného modelu s klientom.
 • Rekognoskácia terénu a príprava teambuildingových aktivít, tvorba „príbehu“.
 • Príprava – tréning hodnotiteľov ODC.

Realizácia:

Navrhujeme realizovať celé ODC ako dva a pol denné v tejto štruktúre:

 • Štvrtok večer – príjazd účastníkov, informácia účastníkom o program, rozdelenie do tímov, tvorba tímových symbolov (podľa dohody maľovanie tričiek, inak meno tímu, pokrik, a.t.ď.), inak voľný program.
 • Piatok celý deň – teambuildingové aktivity v tímoch – cestou príbehu, súťaž medzi tímami.
 • Piatok večer – práca a spoločná diskusia hodnotiteľov.
 • Sobota dopoludnia – spätná väzba tímom aj jednotlivcom.

Práca hodnotiteľov:

Z organizačného hľadiska je najvhodnejšie, aby vždy 2 hodnotitelia mali pridelený jeden tím, s ktorým bude prechádzať celú trasu a na jednotlivých aktivitách budú zároveň plniť rolu inštruktorov.

Pre zvýšenie spoľahlivosti hodnotiteľov je vhodné, ak sa po polovici aktivít dvojica pozorovateľov vymení.

Hodnotitelia budú vyškolení tak, aby si dokázali v priebehu aktivít alebo ihneď po nich urobiť poznámky o jednotlivých účastníkoch a hodnotiť aj úroveň pozorovaných kompetencií škálovou hodnotou.

Pri večernej diskusii musí dôjsť k zhode vo všetkých škálových položkách v tabuľke účastník/kompetencia.

Spracovanie výsledkov:

Výsledky vo forme výstupnej správy za každého účastníka budú spracované do 4 týždňov od realizácie.

Navrhovaná štruktúra výstupnej správy:

 • Stručný slovný popis prejavov správania sa v programe.
 • Hodnotenie (škálové) jednotlivých sledovaných kompetencií.
 • Doporučenie pre ďaľší rozvoj.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: