Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Consulting & Support
DRILL Implementácia HR procesov

DRILL Implementácia HR procesov

DRILL Implementácia HR procesov je veľmi žiadaným produktom, ktorého konkrétny rozsah je určený vonkajšími a vnútornými podmienkami Vašej spoločnosti. Pomôžeme Vám definovať a implementovať HR procesy tak, aby systém riadenia ľudských zdrojov zodpovedal potrebám spoločnosti a pokrýval všetky kľúčové oblasti riadenia ľudských zdrojov potrebné pre Vašu spoločnosť. Nábor a výber zamestnancov, adaptačný proces, systém vzdelávania a rozvoja, systém odmeňovania, interná legislatíva..., to je len zopár príkladov toho, čo Vám môžeme pomôcť zaviesť alebo zlepšiť vo Vašej spoločnosti.

Každý projekt môže byť dodaný ako celok, alebo je možné vybrať individuálny proces alebo aj viac procesov, ktoré potrebujete implementovať alebo zlepšiť.

V rámci jednotlivých procesov zaistíme napr.:

Nábor a výber zamestnancov:

 • Nastavenie mechanizmu zadávania a schvaľovania požiadavkov na nábor nových zamestnancov.
 • Stanovenie postupu ( nástrojov) na vyhľadávanie zamestnancov.
 • Stanovenie postupu na hodnotenie kandidátov na jednotlivé pracovné pozície- určenie úlohy HR Managera a líniových manažérov pri výbere zamestnancov.

Adaptačný proces zamestnanca:

 • Design 1. dňa nového zamestnane v spoločnosti.
 • Príprava a spracovanie plánu adaptácie a zaškolenia.
 • Odovzdanie metodiky na vyhodnotenie adaptačného procesu.
 • Hodnotenie zamestnancov (a riadenia výkonnosti):
 • Definovanie princípov a kritérií na hodnotenie výkonu zamestnancov.
 • Design hodnotiaceho cyklu.
 • Znovu zaškolenie manažérov na princípy a techniky hodnotenia zamestnancov.
 • Stanovenie kritérií hodnotenia jednotlivých zamestnancov a ich naviazanie na ciele spoločnosti.
 • Organizácia a podpora hodnotiacich rozhovorov a ich vyhodnotenie.

Odmeňovanie a motivácia zamestnancov:

 • Design systému hodnotenia pracovných pozícií.
 • Kategorizácia a ohodnotenie jednotlivých pracovných pozícií v spoločnosti.
 • Stanovenie parametrov a kritérií mzdového systému.
 • Definícia variabilnej zložky mzdy a jej previazanie s hodnotením výkonu za-mestnancov.
 • Design systému motivácie zamestnancov, vrátane systému zamestnaneckých výhod( benefitov).

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov:

 • Identifikácia vzdelávacích potrieb spoločnosti( zamestnancov).
 • Návrh systému, štruktúry a metód vzdelávania zamestnancov.
 • Design systému hodnotenia potenciálu zamestnancov.
 • Implementácia nástrojov riadenia kariéry.

Interná legislatíva:

 • Revízia existujúcej internej dokumentácie.
 • Vypracovanie chýbajúcej dokumentácie.
 • Spracovanie odporúčaní pre ďalší rozvoj internej legislatívy.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: