Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Kompetenčný model

Základom tohto produktu je definovanie kompetencií a ich detailný popis s ohľadom na potreby a špecifiká Vašej spoločnosti. Jednotlivé kompetencie tvoria súbor vedomostí, skúseností a schopností, ktoré sú dôležité pre úspech danej pracovnej pozície a Vašej spoločnosti. Súčasťou popisu kompetencií je aj definovanie rôznych úrovní dosiahnutia týchto kompetencií.

Vypracujeme Vám komplexnú metodiku pre ich ďalšie udržiavanie a rozvoj. V rámci projektu spracujeme kompetenčné profily pre Vami vybrané pracovné pozície a pri ich tvorbe Vás naučíme efektívne pracovať s metodikou tvorby kompetenčných modelov. Budete tak schopní v budúcnosti systém a jednotlivé kompetenčné profily naďalej upravovať a rozvíjať.

Naučíme Vás správnym spôsobom ohodnotiť zamestnancom dosiahnutú úroveň Vašich kompetencií. V rámci hodnotenia kompetencií Vás naučíme používať kompetenčné profily a hodnotenie kompetencií využívať aj pri nábore a výbere zamestnancov.

Je žiaduce, aby kompetenčný model bol úzko spätý s ďalšími systémami v spoločnosti, najmä so systémom vzdelávania a rozvoja zamestnancov a systémom odmeňovania. Pomôžeme Vám implementovať kompetenčný model do Vašich ďalších vnútrofiremných HR systémov a efektívne ho s týmito systémami spojiť. Získate tak nástroj na účinné riadenie rozvoja zamestnancov práve v oblasti Vašich kľúčových kompetencií, nástroj na efektívne poskytovanie spätnej väzby v oblasti vedomostí a schopností zamestnancov. Vďaka precíznej metodike hodnotenia kompetencií získate nástroj na spravodlivé porovnanie jednotlivých zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: