Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL IT Contracting

DRILL IT Contracting je produkt ponúkajúci rýchle a efektívne riešenie vedúce k uspokojeniu neustále rastúceho dopytu po nedostatkových špecialistoch v oblasti informačných technológií. Tematicky vychádza z produktu DRILL Contracting & Interim Management a poskytuje Vám krátkodobé i dlhodobé kapacity IT odborníkov na doplnenie Vašich impementačných tímov i pre riešenie konkrétnych projektov, hlavne projektových manažérov, vývojových pracovníkov, systémových analytikov, databázových špecialistov, architektov či testovacích odborníkov. V prípade Vašej potreby či požiadavky sme tiež schopný poskytnúť Vám kompletný vývojový či projektový team.

IT Contracting (niekedy tiež nazývaný IT bodyshop či „prenájom“ IT špecialistov) je stále častejšie používaný spôsob uspokojovania dopytu po niektorých IT špecialistoch, hlavne v oblasti vývoja. Tento spôsob spolupráce prináša rýchle výsledky v oblasti, pre ktorú bol „kontraktor“ prijatý, a navyše pri ňom dochádza k prenosu informácií, znalostí a zručností na vlastných zamestnancov spoločnosti. Alternatívou tejto služby je možnosť dlhodobého poskytovania špecialistov Vašej spoločnosti. Tento produkt Vám umožní znížiť plánované počty vlastných zamestnancov (headcount) a teda i vykazovaných mzdových nákladov. Zároveň Vám ponúkame možnosť prevziať niektorých (či všetkých) Vašich súčasných zamestnancov v tejto oblasti, prípadne využiť ich voľné kapacity.

Využitie produktu DRILL IT Contracting je veľmi vhodné pri aktivitách vykonávaných projektovým spôsobom, alebo pri takých aktivitách, kde nie je dostatočný priestor pre využitie plnej kapacity kmeňového zamestnanca. Ďalšia situácia, vhodná pre využitie tohto produktu je stav, keď je nutné urýchlene reagovať na potreby trhu, spoločnosť nemá dostatok voľných kapacít vlastných kmeňových zamestnancov a náborový proces je náročný na čas, administratívu a financie.

V rámci produktu DRILL IT Contracting sme schopní ponúknuť Vám hlavne nasledujúcich odborníkov:

 • SAP konzultanti pre moduly BW, CRM, FI, CO, AM, BC, PS, HR, PM, PS, MM, QM, PP, SD, platformu NetWeaver a IS–U.
 • Vývojoví pracovníci (ABAP, JAVA, C++, .NET, PHP, Oracle, WEB, iOS, Android, Embeded).
 • SW špecialistov v rôznych odvetviach (IT/Telco, preprava. zdravotníctvo, automotive, obrana, atď.).
 • Systémoví administrátori (Windows, Unix, Linux, SharePoint, ActiveDirectory, HyperV).
 • Support (migrace office365, L1, L2).
 • Databázoví špecialisti (Oracle, SQL, mySQL, DB2, Teradata).
 • Systémoví a business analytici.
 • Technickí konzultanti (ERP systémy).
 • Procesní konzultanti (BI/DWH, ETL, DATA MINING , optimalizácia business procesov, ArcSight – Security, CISA, CISSP, CISM).
 • Projektoví manageri (ASAP, PRINCE 2, PMI, IPMA, SCRUM, ITIL).
 • IT špecialisti (security, IT sítě, IT audit a další), IT architekti.
 • Quality assurance špecialisti, testery, záťažoví testery, penetrační testery, Test Lead.

Dĺžka využívania externých IT odborníkov prostredníctvom DRILL IT Contracting sa obvykle pohybuje od 3 mesiacov do dvoch rokov, v závislosti na Vašich konkrétnych požiadavkách.

Využití produktu DRILL IT Contracting Vám přináší následující výhody:

 • Flexibilitu pri reakcii na situáciu na trhu.
 • Odpadajú náklady spojené s náborom nových zamestnancov a s udržovaním a stálym zvyšovaním ich odbornej kvalifikácie (ktoré sú v oblasti informačných technológii obzvlášť vysoké, ale nevyhnutné), náklady s vedením personálnej agendy a tiež náklady, s ktorými musíte počítať pri prípadnom ukončení zamestnaneckého pomeru.
 • Nižšiu cenu oproti najatí relevantných odborníkov na dobu neurčitú alebo pri kompletnej dodávke riešenia dodávateľom.
 • Väčšiu kontrolu efektívnosti využívania finančných prostriedkov na riešenie, riadenie projektov i ďalších IT oblastí. Náklady na využitie externých IT odborníkov sa dá dopredu pomerne dobre špecifikovať, plánovať, zmluvne zaistiť a kontrolovať. Úroveň finančnej kontroly i kontroly množstva odvedenej práce je v prípade IT Contractingu lepší než u vlastných zamestnancov. Vopred stanovený cieľ, cena a doba pôsobenia vedie k zjednodušeniu predvídateľnosti nákladov. 
 • Zachovanie súčasného headcountu bez nutnosti rozširovania súčasného počtu zamestnancov. 
 • Možnosť získať na určitú dobu skúseného špecialistu s potrebným vzdelaním, stále rozvíjanou kvalifikáciou (v súlade s rozvojom technológií, trendov a metodológií), rozsiahlou praxou v požadovanom odbore a špecializáciou, a to všetko bez nutnosti vytvárania trvalého pracovného pomeru a nutnosti investície do školení interných IT špecialistov. Môžete si tiež vybrať špecialistov, ktorí budú najlepšie vyhovovať Vašim požiadavkám a potrebám. 
 • Zníženie rizika vzniku úplnej závislosti na dodávateľovi, ku ktorému môže dôjsť pri úplnom outsourcingu riešení.
 • Cenný zdroj informácií a skúseností, ktoré „kontraktori“ prirodzene zdieľajú s ostatnými zamestnancami a ktoré môžu byť využité i po ich odchode.
 • Diverzifikácia týmu. Externí pracovníci obvykle prinášajú rozsiahle skúsenosti zo svojich predchádzajúcich pôsobísk v rôznych tímoch, často multi-národných a multi–kultúrnych. Ich nové prístupy na vykonávanie úloh či riešení môžu byť inšpiráciou pre Vašich kmeňových zamestnancov a mať pozitívny vplyv na ich vlastný pracovný výkon.

Výber vhodných „IT kontraktorov“ je veľmi individuálny a vždy sa vykonáva v úzkej spolupráci s klientom. Kvalifikácia každého „IT kontraktora“ je pred jeho prezentáciou preverená našou spoločnosťou. Cieľom je zaistiť osobnosť, ktorá splňuje nielen odbornú kvalifikáciu, vždy overenú referenciami, ale aj jej osobnostné charakteristiky zaručujú čo najrýchlejšie a najhladšie zapracovanie vo Vašej spoločnosti a akceptovanie čo najširším okruhom spolupracovníkov. V týchto ohľadoch je veľmi dôležitá interná komunikácia, aby dočasne pôsobiaci odborníci neboli ostatnými zamestnancami vnímaní ako hrozba.
Kontrola činnosti „IT kontraktorov“ sa vykonáva po dohode s klientom v stanovených časových intervaloch.

V prípade, že v priebehu činnosti „IT kontraktora“ prejaví spoločnosť vzhľadom na jeho znalosti, schopnosti a skúsenosti záujem o jeho trvalý pracovný pomer, naša spoločnosť takú dohodu rešpektuje a posudzuje v rámci štandardných podmienok produktov DRILL Executive Search.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: