Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Koučing

Koučovanie sa najčastejšie spája s riadením manažérov na rôznych pozíciách. Svoj význam má ale aj pre zamestnancov, ktorí sú v intenzívnom kontakte so zákazníkmi, pre pracovné tímy a pre kľúčových špecialistov. Je to ideálna metóda predovšetkým v prípadoch, v ktorých cítime priestor na zlepšenie, ale nie sme schopní identifikovať, v čom je problém alebo nevieme ako na to.

Zmyslom koučovania je viesť človeka tak, aby si uvedomil svoje osobné ciele, potreby a silné stránky. Dôležité je vedieť čoho chceme dosiahnuť, aké sú možnosti, prečo vznikli problémy a ako im nabudúce predísť. O tom všetkom dokáže klient vďaka koučovaniu premýšľať a sám objaví riešenie vhodné práve pre neho.

Koučovanie prispieva k zvýšeniu schopnosti sebareflexie, rýchlemu rozvoju pracovných schopností a zručností, rozvoji sebaorganizácie, k využívaniu vlastných možností a k osobnej spokojnosti. Koučovanie skôr než aby učilo, pomáha učiť sa. Uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje maximalizovať jeho výkon. Koučovaný zamestnanec je v aktívnej úlohe. Kouč pomocou otvorených otázok vedie koučovaného k hľadaniu vlastných chýb, k sebahodnoteniu a k rozvoju.

K základným výhodám koučingu patrí:

V krátkom čase, priamo v podmienkach práce, zabezpečuje rýchlu identifikáciu rizikových faktorov( firemných aj osobných) a hľadá cesty ich eliminácie. V prípade silných stránok a rezervného potenciálu hľadá cesty rozvoja a uplatnenia.

  • Umožňuje realizovať netradičné postupy práce s využitím kreativity, iniciatívy, vyššej systematickosti a schopnosti sebariadenia.
  • Rešpektuje koučované osoby.
  • Je cielený – rieši konkrétne úlohy, situácie, problémy.
  • Prepojený s praxou a potrebami koučovaných osôb.
  • Výsledky sú merateľné.

Ako funguje koučing?

Koučing prebieha interaktívne:

  • Na prvom stretnutí prebieha identifikácia kľúčových oblastí rozvoja a následne sa vytvorí koučovací plán sebarozvoja.
  • Pri každom ďalšom stretnutí, ktoré prebieha minimálne 1x mesačne, sú vyhodnocované splnené úlohy a stav rozpracovanosti nesplnených úloh.
  • Následne prebieha diskusia s koučom nad ďalšími oblasťami koučovania a identifikácie s problémami.
  • Ak dôjde k dohode, sú aktuálne stanovené ďalšie oblasti koučovania a po 3 až 6 mesiacoch je vyhodnotený posun, zlepšenie alebo kritické okamihy tejto spolupráce.

Spoločnosť  DRILL Vám ponúka koučing individuálny, tímový a skupinový.

Individuálny koučing – je určený pre jednotlivca, kedy kouč krok za krokom pomáha klientovi nájsť jeho cestu na požadovanú zmenu v správaní a v jednaní voči definovanému problému.

Tímoví koučing – je určený pre tímy a využíva silu skupiny na dosiahnutie najefektívnejšieho možného riešenia.

Skupinový koučing – je určený skupinám jednotlivcov, ktorých spája spoločná téma. Kouč behom sedenia vedie rozvojový proces každého účastníka s využitím vzájomnej inšpirácie a zdieľanie zúčastnených v skupine.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: