Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Odporučte svojho známeho a získajte odmenu €400

Ponúkame možnosť odporučiť nám Vášho kolegu, známeho, kamaráta alebo člena rodiny ako potenciálneho kandidáta a získať odmenu 400 Eur.

Poznáte niekoho kto hľadá zamestnanie a uvažuje o ďalšom rozvoji svojej kariéry? Ak áno, pošlite nám na email info@drill.sk jeho kontaktné údaje, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov – môže byť uvedený v životopise alebo je možné použiť tento Súhlas so spracovaním osobných údajov.pdf.

V prípade, že je vhodným kandidátom na aktuálne hľadanú pozíciu a bude na pracovné miesto obsadený (tj. bude uzavretá pracovná zmluva na hlavný pracovný pomer medzi týmto kandidátom a zákazníkom spoločnosti DRILL), prináleží Vám odmena vo výške 400 Eur.

Podmienky tohto verejného prísľubu v zmysle ustanovení § 850 a násl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení:

  • Odmena bude vyplatená do 10 pracovných dní po uplynutí garančnej doby zmluvne dohodnutej medzi spoločnosťou DRILL a jej zákazníkom (spravidla 3-6 mesiacov).
  • Nárok na odmenu nevzniká, keď odo dňa odporučenia kandidáta a uzavretia pracovno právneho vzťahu medzi takým kandidátom a zákazníkom spoločnosti DRILL uplynie viac než 12 mesiacov.
  • Spoločnosť DRILL si vyhradzuje právo tento verejný prísľub odvolať, pričom nároky účastníkov vzniknuté v dobe jeho platnosti zostávajú zachované.

V prípade záujmu o dlhodobú externú spoluprácu v oblasti odporúčania vhodných kandidátov nás kontaktujte na email info@drill.sk alebo na tel. čísle +421 902 010203.