Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Ako správne napísať motivačný list

Akokoľvek sa význam motivačného listu často preceňuje, je vždy vhodné ho poslať spolu so životopisom. Motivačný, zvaný tiež sprievodný, list by mal byť krátky, stručný a mal by vystihovať dôvod, prečo oslovujete konkrétnu spoločnosť, na akú pozíciu reagujete a prečo.

První odsek by mal ukázať, že Vaše skúsenosti sú dostatočné pre činnosť oslovenej spoločnosti – ukážte, ako Vaše schopnosti môžu prispieť k jej úspechu.

Druhý odsek by mal obsahovať dôvody, ktoré vás viedli k napísaniu listu.

Tretí odsek by mal obsahovať prísľub, že ďalší kontakt z Vašej strany bude nasledovať – usilujte sa o osobné stretnutie a dajte to jasne najavo.

Motivačný list by nemal v žiadnom prípade nahradzovať životopis alebo obsahovať jeho skopírované časti. „Ideálny“ motivačný list by mal obsahovať stručné informácie relevantné k danej spoločnosti (ukázať, že „o nej niečo viete“), k pozícii, o ktorú sa uchádzate a k Vašim profesijným skúsenostiam. Nemali by v ňom ale byť uvedené rovnaké informácie ako v životopise.

Motivačný list musí obsahovať všetky náležitosti formálneho listu, bez ohľadu na to, či je posielaný poštou, faxom alebo elektronicky. Vždy by k nemu mal byť priložený životopis.

Po liste musí nasledovať telefonický a následne osobný kontakt.

Pre jednoduchšie vytváranie Vášho motivačného listu môžete využiť rôzne typy šablón. Odkazy na niektoré webové stránky ponúkajúce šablóny motivačných listov nájdete tu.