Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Nastupujete do zamestnania

Po absolvovaní všetkých prijímacích pohovorov, vyjednávaní o plate, zamestnaneckých výhodách a ďalších podmienkach a po podpise pracovnej zmluvy prichádza konečne Váš prvý deň v novom zamestnaní. Konečne môžete začať plánovať čo a ako budete na novom mieste robiť. Radi by sme Vás ale upozornili, že to je ale neskoro.

Ak nenastúpite do nového zamestnania alebo na novú pozíciu s aspoň približnou predstavou o tom, čo chcete dosiahnuť, čo je pre Vás najdôležitejšie, aké sú hlavné prekážky, ktoré sa Vám s najväčšou pravdepodobnosťou čo najskôr postavia do cesty, tak narazíte na tvrdú stenu reality ešte skôr, než sa poriadne rozbehnete. Potom už bude na plánovanie neskoro. Nikdy už naň nebudete mať dosť času a budete „vydaní na milosť a nemilosť okolnostiam.“

Premyslite si dopredu, čo chcete na novom mieste urobiť. Na to potrebujete určitý čas. A pretože sa na to málokedy môžete úplne sústrediť keď ešte sedíte na starom mieste, ideálne je, keď si pred nástupom do nového zamestnania vezmete dovolenku. Tak dlhú, akú budete potrebovať. Pokiaľ si z akéhokoľvek dôvodu dovolenku vziať nemôžete, mali by ste si niekoľko týždňov pred nástupom na nové miesto vyhradiť niekoľko večerov alebo víkend, keď Vás nebude nikto vyrušovať, na to, aby ste si všetko dôkladne premysleli. Môžete sa ísť prejsť do lesa alebo do hôr, sporné otázky či problémy prediskutujte so svojim partnerom alebo priateľom, ktorému dôverujete, a ktorý nepracuje vo Vašej súčasnej spoločnosti. Alebo aspoň robte niečo iné, čo Vám pomôže uvoľniť sa a premýšľať.

Základom dobrej prípravy je samozrejme získanie čo najväčšieho množstva informácií o spoločnosti a pozícii, na ktorú nastupujete. Predpokladáme, že veľa už viete z Vašej prípravy na prijímacie pohovory, ale teraz musíte íst´ trochu viac do hĺbky. Čítajte všetky propagačné a tlačené materiály, ktoré sú o spoločnosti k dispozícii. Snažte sa zistiť, akí ľudia v spoločnosti pracujú a aký je jej celkový image.

Ak máte nastupovať do zamestnania v nejakom odbore, o ktorom toho zatiaľ veľa neviete, obstarajte si príslušnú literatúru. Môžete tiež požiadať Vášho budúceho zamestnávateľa, aby Vám poradil čo by bol najlepšie si preštudovať, prípadne Vám potrebnú literatúru poskytol.

Na nové miesto sa musíte dôkladne pripraviť i v prípade, že sa jedná o spoločnosť, v ktorej pracujete. Každá pozícia je iná a najmä pokiaľ máte nastúpiť na manažérske miesto, pripravte sa na to, že riadiť zamestnancov je niečo iné ako byť sám „radovým“ zamestnancom. Ujasnite si najmä:

 • Aká je Vaša nová pozícia v spoločnosti ?
 • Aké úspešné je oddelenie, do ktorého nastupujete? Klesá alebo stúpa jeho výkon?
 • Vykazujú konkurenčné spoločnosti rýchlejší rast, a ak áno, tak prečo?
 • Dosahujú Vaši konkurenti nižšie ceny, alebo nižšie náklady?
 • Čo, akým spôsobom a ako chcete zmeniť?

Zrejme si bezo zvyšku nezodpoviete na všetky otázky, ale mali by ste o nich premýšľať, vytvoriť si o nich nejakú predstavu a dôjsť k záveru. Premýšľajte najmä o nasledujúcich oblastiach:

 • O nákladoch a cenách. Je možné poskytovať služby Vášho útvaru alebo Vašej spoločnosti lacnejšie alebo efektívnejšie?
 • O kvalite. Je možné poskytovať produkty a služby vo vyššej kvalite?
 • O zákazníkoch. Je možné poskytovať zákazníkom lepšie služby? Je možné sa k nim chovať ústretovejšie než konkurenčné spoločnosti ? Je možné na ich požiadavky reagovať rýchlejšie, ochotnejšie, spoľahlivejšie?
 • O zamestnancoch. Akým spôsobom pracujú Vaši budúci kolegovia, alebo ľudia vo Vašom teame? Pracujú ľudia ako skutočný team? Aký je štýl vedenia a riadenia? Aký je nadriadený a akú má v spoločnosti povesť?

Pri príprave na nástup do nového zamestnania nezabúdajte na to, že budete potrebovať veľa pomoci. Preto než nastúpite, ujasnite si, od koho pomoc môžete očakávať. Spojencov môžete hľadať v nasledujúcich skupinách:

 • Nadriadení. Váš budúci nadriadený, prípadne i ďalší vedúci zamestnanci spoločnosti , sú zodpovední za Vaše prijatie či menovanie. To ich, samo o sebe, predurčuje k tomu, aby Vám pomáhali. V prípade Vášho neúspechu padá totiž určitý diel zodpovednosti i na nich. Ako veľmi Vám budú pomáhať bude záležať i na tom, ako veľký osobní záujem o Vás budú mať.
 • Kolegovia v oddelení. Urobte si jasno, kto sú Vaši kolegovia a čo od nich môžete očakávať.
 • Ostatní zamestnanci. Ľudia v ostatných oddeleniach (najmä ich vedúci) môžu mať veľký záujem na tom, aby Váš útvar zlepšil svoj výkon a môžu tento cieľ s Vaším prijatím spájať. Snažte sa s nimi stretnúť a zistiť ich postoje skôr, než nastúpite.
 • Zákazníci, partneri, dodávatelia. Navštívte kľúčových zákazníkov, partnerov a dodávateľov a zistite ich názory.

Svoje prvé kroky v novej spoločnosti , alebo na novej pozícii, si musíte starostlivo naplánovať a rozvrhnúť. Zvážte skutočne veľmi dôkladne, čím sa na svojom novom pracovisku uvediete. Môže to byť doba, keď prichádzate alebo odchádzate z práce, otázky, ktoré sa pýtate, ľudia, s ktorými sa schádzate, i to, akým spôsobom trávite pracovnú dobu.

Rozplánujte si prvých sto dní na Vašom novom mieste, ujasnite si, čo chcete dosiahnuť a stanovte si jednoduché a merateľné ciele, aby ste mohli sledovať Váš pokrok. Ak to urobíte, tak Vaše šance na úspech podstatne vzrastú. Ak nie, tak to budete ťažko doháňať.