Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Nastupujete do prvého zamestnania

Ak vstupujete prvý krát do sveta práce, tak sa snažte tento okamih vnímať ako šancu dať smer celému svojmu ďalšiemu životu. V predošlých rokoch ste sa pripravovali na vstup do zamestnania a máte svoje predstavy o tom, čo chcete robiť. Hovorili ste možno s odborníkmi na riadenie kariéry i s mnohými potenciálnymi zamestnávateľmi – teraz sa ale musíte rozhodnúť.

Pri takomto mimoriadne významnom a komplikovanom rozhodovaní Vám môže pomôcť niekoľko jednoduchých otázok, ktoré Vám umožnia ujasniť si vlastné preferencie:

 • Ste pripravení vstúpiť do sveta práce alebo by ste sa mali radšej ešte lepšie pripraviť v ľubovoľnej forme denného štúdia?
 • Čo vlastne chcete a čo nechcete robiť?
 • Uprednostňujete veľkú korporáciu alebo menšiu dynamickú spoločnosť a prečo? 
 • Pre čo máte vzhľadom ku svojmu štúdiu a jeho výsledkom predpoklady?
 • Na čo máte schopnosti a zručnosti, vzdelanie alebo odbornú prípravu?
 • Čo si myslíte, že ste schopní a ochotní sa naučiť?
 • Aké možné oblasti zamestnania ste až doteraz zvažovali?

Nezabudnite byť realistickí a praktickí. Po absolvovaní vysokej školy poľnohospodárskej Vás len ťažko niekto príjme na pozíciu obchodného riaditeľa v telekomunikačnej spoločnosti.

 • V akom regióne chcete pracovať?

Opäť je na mieste uvažovať realisticky. Zatiaľ čo v niektorých miestach je nepochybne príjemné žiť, dopyt po jadrových fyzikoch je tam nulová.

 • Ste pripravení ďalej sa vzdelávať alebo inak pripravovať na svoju prácu? Vynikajúce výsledky na strednej alebo vysokej škole sú len začiatok a buďte pripravení na to, že si svoje znalosti budete musieť neustále doplňovať a rozširovať. 
 • Ste ochotní pristúpiť na kompromis, pokiaľ ide o nástupný plat s tým, že Váš ústupok Vám bude kompenzovaný možnosťou ďalšieho vzdelávania alebo inými výhodami?
 • Nezabúdajte ale, že v súčasnosti väčšina zamestnávateľov očakáva že sa zamestnanci budú sami podieľať na svojom ďalšom osobnom rozvoji.
 • Ktoré faktory ovplyvňujú Váš výber zamestnania a zamestnávateľa?
 • Ktoré organizácie ponúkajú z Vášho hľadiska zaujímavú kariéru?

Veľmi pozorne sa sústreďte na oblasť, v ktorej chcete pracovať a odpovedzte si na nasledujúce otázky:

 • Aké sú hlavné požiadavky pre prijatie?
 • Akú kvalifikáciu alebo skúsenosti budete potrebovať?
 • Pomôže Vám k úspechu vyššia formálna kvalifikácia, alebo skôr skúsenosti a odborná kvalifikácia získaná v zamestnaní?

Čas a úsilie, ktoré vynaložíte ako na analýzu vlastných potrieb a potrieb potenciálneho zamestnávateľa vo Vami zvolenej oblasti, tak i na to, aby ste tieto potreby dokázali uspokojiť, sa Vám bohato vráti nielen na začiatku (v tom, že dané miesto získate), ale i v priebehu kariéry. Rýchlo sa rozhodnúť je ľahké. V dobe, keď pracovných príležitostí nie je nazvyš, to platí dvojnásobne. Zmeniť miesto je samozrejme možné a v súčasnosti i bežné, pretože zamestnanie na celý život je minulosť, ale keď investujete určité úsilie a čas do rozhodovania, Vaša kariéra sa bude rozvíjať jednoduchšie a s menšími problémami. Rozhodnutie, ktoré teraz urobíte, ovplyvní celý váš nasledujúci život. Stojí preto za to mu venovať potrebnú pozornosť a nejednať unáhlene a impulzívne.