Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Neboli ste prijatí

Ak ste v príslušnom výberovom riadení neboli úspešní, nezúfajte. Akokoľvek je to nepríjemné, je potrebné s takouto situáciou počítať. Úprimne povedané, bude ich asi viac než tých úspešných. Nedávajte si to za vinu, je to celkom normálne. Na druhú stranu, je vhodné zanalyzovať celú situáciu a zamyslieť sa nad chybami, ktorých ste sa možno dopustili.

Dôvodov, ktoré rozhodujú o odmietnutí kandidátov je veľa. Uvádzame aspoň tie najbežnejšie:

 • Nevyhranené názory a postoje, nedôveryhodná alebo nevýrazná prezentácia svojich znalostí, schopností a zručností (forma je rovnako dôležitá ako obsah a mnoho krát i dôležitejšia), nízka sebadôvera, plachosť až bojazlivosť, arogancia, neúprimnosť, familiárnosť. 
 • Nedostatočná schopnosť formulovať vlastné ciele, malé alebo naopak premrštené ambície, nerozhodnosť a neistota, čo sa týka ďalšieho rastu. 
 • Nedostatok entuziazmu a energie, malý záujem o pozíciu či spoločnosť, minimálna vlastná iniciatíva (otázky, návrhy a nápady). 
 • Nedbalý a neupravený vzhľad, nevhodné oblečenie svedčiace o nedostatku zmyslu pre realitu a sociálnej inteligencie. 
 • Nerealistické predstavy o výške platu, veľký záujem o plat a zamestnanecké výhody na úkor záujmu o spoločnosť, pozíciu a náplň práce.
 • Neschopnosť jasne formulovať názory, zlé komunikačné návyky (skákanie do reči, nespisovný prejav atd.).
 • Nízka schopnosť práce v kolektíve, neschopnosť riadiť ostatných zamestnancov alebo viesť team. 
 • Prejavy nezrelej osobnosti.
 • Evidentne zlá príprava na prijímací pohovor svedčiaci o nedostatku záujmu, neznalosť základných faktov, nepripravenosť diskutovať o konkrétnych veciach.
 • Nedostatok flexibility a prispôsobivosti, výhrady k cestovaniu, neochota presťahovať sa do miesta pracoviska.
 • Malé skúsenosti v danom odbore, časté zmeny miesta, krátke skúsenosti v jednotlivých pozíciách.
 • Nedostatočné vzdelanie a prax.

V prípade neúspechu vo výberovom riadení sa určite opýtajte na dôvody, ktoré viedli k výberu iného kandidáta. I keď sa Vám môže stať, že spoločnosť uvedie nejaký všeobecný dôvod alebo odpoveď „zahmlí“ (solídne spoločnosti Vám však spätnou väzbu poskytnú), predsa len Vám to poskytne určitú indikáciu o tom, kde sa stala chyba a do akej oblasti je potrebné napnúť sily, aby ste nabudúce už uspeli.