Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL Development Center

DRILL Development Center je založené na podobných princípoch ako DRILL Assessment Center, teda na testovaní spôsobilostí formou simulácie typických pracovných činností, vybraných modelových situácií, interview a prípadne tiež na psychologickom testovaní, pri ktorom sú overované spôsobilosti zamestnancov. Na rozdiel od Assessment Centra, ktoré sa zameriava na testovanie uchádzačov o zamestnanie, je hlavným cieľom Development Centra zhodnotiť potenciál Vašich súčasných manažérov a ďalších kľúčových zamestnancov. Pomôže Vám ich spoznať aj z iného ako pracovného hľadiska.

PREČO NAŠE DEVELOPMENT CENTRUM?

  • Príprava úloh priamo na mieru Vašim potrebám.
  • Vytvorenie kompetenčného modelu pre jednotlivé úlohy.
  • Úlohy, ktoré vychádzajú z praxe a simulujú reálne prostredie.
  • Rola moderátora, ktorý riadia a moderuje celý program.
  • Kvalifikovaní profesionáli s praxou v roli hodnotiteľov.
  • Zaškolenie hodnotiteľov z Vašej spoločnosti.
  • Komplexný servis pri organizácii a realizácii, nemusíte sa o nič starať.
  • Referencie zo všetkých segmentov.

Na základe získaných charakteristík je potom možné vytvoriť konkrétne plány ich vzdelávania, profesijného a osobného rozvoja. Zároveň je účastníkom poskytnutá spätná väzba o silných a slabých stránkach ich osobnosti, výkonu, o ich pracovnom a manažérskom potenciáli. To napomáha k ich hlbšiemu sebapoznaniu a sebareflexii. Už samotná účasť na Development Centre je vynikajúcim tréningom.

Development centrum je založené na sérii simulácií typických pracovných činností, pri ktorých testujeme spôsobilosti zamestnancov. Využívame postupy zahrňujúce ako skupinové, tak i individuálne úlohy. Navrhneme a zostavíme zadania vychádzajúce zo žiaduceho profilu výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon pozície a naši konzultanti spolu so zástupcami Vašej spoločnosti a skúsenými psychológmi urobia hodnotenie jednotlivých účastníkov.

U každého účastníka hodnotíme osobnostné a odborné spôsobilosti, ktoré vychádzajú z pracovného profilu danej pozície (napr. organizačné schopnosti, schopnosť plánovať, schopnosť úsudku a rozhodovania, adekvátnosť rozhodnutí, tvorivosť, odolnosť voči stresu, verbálne a komunikačné schopnosti, schopnosť argumentovať, vystupovanie vo vzťahu k partnerom, schopnosť viesť a ďalšie). Kritéria hodnotení vždy dopredu spracujeme a odsúhlasíme s Vami. Tieto charakteristiky hodnotíme priebežne počas riešenia úloh.

Po skončení Development centra naši konzultanti pripravia detailnú správu o každom účastníkovi členenú podľa jednotlivých aktivít a kritérií.

V Development centre využívame i produkt DRILL Psychological Testing určený pre psychodiagnostické testovanie kandidátov. Pre dynamický rozvoj Vašej spoločnosti odporúčame i použitie produktu DRILL Performance Management.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: