Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Psychological Testing

DRILL Psychological Testing

Produkt DRILL Psychological Testing Vám pomáha lepšie spoznať kandidátov na hľadané pozície a predovšetkým Vám umožní lepšie rozpoznať rozdiely medzi kandidátmi podľa tých vlastností, ktoré sa pri pohovore len veľmi ťažko kvantifikujú, hlavne s ohľadom na ich nadanie, špecifické schopnosti, predpoklady, postoje a reakcie na určité situácie. Nami využívané psychodiagnostické metódy sú založené na bezprostrednom a prirodzenom kontakte medzi psychológom a kandidátom/respondentom.

Prečo využiť službu DRILL PSYCHOLOGICAL TESTING?

 • Kombinácia testov na mieru Vašim potrebám.
 • Môže byť použitá na všetkých úrovniach spoločnosti (od generálneho riaditeľa po pracovníkov vo výrobe).
 • Testovanie a konzultácia so psychológom.
 • Veľmi jasné a zrozumiteľné výstupné správy.
 • Vysoká vypovedajúca hodnota.
 • Rýchlosť spracovania (max. 2 pracovné dni).
 • Využitie pre výber a rozvoj zamestnancov.
 • Dotazníky a reporty k dispozícii v slovenskom aj anglickom jazyku.

V rámci produktu DRILL Psychological Testing sme schopní ponúknuť veľmi široké portfólio prístupov, metód a testov, ktoré sa môžu podľa konkrétnych potrieb každého zákazníka ( a kandidáta/pozície) kombinovať do variabilných psychodiagnostických batérií.

Produkt DRILL Psychological Testing Vám pomáha lepšie poznať kandidátov na vyhľadávané pozície a predovšetkým Vám umožní rozpoznať rozdiely medzi kandidátmi pri tých vlastnostiach, ktoré sa pri pohovore veľmi ťažko kvantifikujú. Určité typy osobnostných charakteristík majú priamy vplyv na efektivitu práce. Podľa miery schopností a podľa vlastností, ktoré sú podmienkou pre úspešné vykonávanie obsadzovanej pracovnej pozície, Vám navrhneme optimálne metódy testovania osobných schopností, záujmov, predností, typu osobnosti, prirodzených vlôh a stupňa motivácie daného kandidáta.

Nami volené psychodiagnostické metódy sú založené na bezprostrednom a prirodzenom kontakte medzi psychológom a kandidátom/respondentom. V priebehu testovania získavame veľké množstvo poznatkov a informácií o osobnostiach kandidátov v podobe celkových osobnostných profilov, ale aj zmapovanie čiastkových špecifických predpokladov.

V rámci produktu DRILL Psychological Testing sme schopní ponúknuť veľmi široké portfólio prístupov, metód a testov, ktoré môžeme podľa konkrétnych potrieb každého zákazníka ( a kandidáta/pozície), kombinovať do variabilných psychodiagnostických batérií. Citlivo tiež kombinujeme osobný kontakt s psychológom a vlastné psychodiagnostické metódy.
Na prianie zákazníka tiež zostavíme komplexný osobnostný profil kandidáta, zmapujeme jeho špecifické rysy a predpoklady nutné pre konkrétnu pozíciu; odporučíme najvhodnejších kandidátov.

Cieľom testovania je teda zistiť, ako sa jednotliví kandidáti odlišujú a odhaliť rozdiely, pokiaľ ide o ich nadanie, špecifické schopnosti, predpoklady, postoje a reakcie na určité situácie.

DRILL Psychological Testing porovnáva nároky kladené na konkrétnej pracovnej pozícii, s charakteristikou osobnosti kandidáta s cieľom identifikovať jeho potenciál v nasledujúcich oblastiach:

 • Celková intelektuálna kapacita.
 • Nadanie – ukazuje na schopnosť učiť sa v určitej oblasti a na schopnosť rozumovo spracovávať prijímané informácie.
 • Sociálne schopnosti.
 • Osobnostné charakteristiky – kvantifikujú také črty ako sú najmä svedomitosť, spoločenskosť, kreativita a odhodlanie, ktoré môžu významne ovplyvniť výkon a výsledky v určitých pracovných pozíciách a v pracovných tímoch.
 • Pracovné charakteristiky.
 • Výkonový potenciál.
 • Motivačné faktory.

Na Vašu žiadosť zaistíme tiež vykonanie odborného grafologického rozboru napríklad rukou písaného životopisu kandidáta. Ten môže pomôcť zhodnotiť jeho predpoklady pre konkrétne pracovné zaradenie a poskytne Vám dodatočné informácie o jeho povahe, správaní, výkonových vlastnostiach, temperamente, vôli, motivácii a schopnosti nadväzovať sociálne kontakty.

Objektivita a správnosť rozhodovania o vhodnosti kandidáta na konkrétnu pracovnú pozíciu je samozrejme podmienená aj ďalšími osobnými pohovormi s vybraným kandidátom.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: