Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Outplacement

DRILL Outplacement

DRILL Outplacement Vám ponúka komplexné služby a podporu v priebehu organizačných zmien vedúcich ku znižovaniu celkového počtu zamestnancov, vrátane vypracovania stratégie uvoľňovania zamestnancov, prípravu harmonogramu a akčného plánu reorganizácie a outplacementu spolu s prípravou a vyškolením vedúcich pracovníkov pre samotnú realizáciu reorganizácie a outplacementu. Neoddeliteľnou súčasťou je tiež školenie a podpora odchádzajúcim zamestnancom pri hľadaní nového uplatnenia.

Prečo využiť služby DRILL Outplacement?

 • Profesionálny prístup – naši konzultanti sú experti, ktorí poznajú situáciu na trhu práce, a zároveň kouči, ktorí dokážu zvládnuť aj vypäté situácie.
 • Rýchla reakcia na potreby zamestnávateľa – program sme schopní zahájiť do 48 hodín.
 • Individualizácia – úvodná konzultácia umožní prispôsobiť modulárny program reálnym potrebám prepúšťaného zamestnanca.
 • Pozitívny partnerský prístup zameraný na riešenie a dosiahnutie cieľa.
 • Dlhodobá podpora a práca s prepusteným zamestnancom.
 • Prepustený zamestnanec si vypracuje, s podporou konzultanta, praktický akčný plán s konkrétnymi krokmi pre hľadanie nového zamestnania, vrátane časového plánu.
 • Materiály s praktickými tipmi, ktoré uľahčia adaptáciu v novej situácii.
 • Komplexné psychologické testovanie zamerané nielen na osobnostnú oblasť, ale aj profesijné záujmy a odborné zručnosti.
 • Špeciálne Executive programy pre TOP manažérov.
 • Ponuka programov aj v angličtine.
 • Podpora pre HR oddelenia (pracovno-právny, nastavenia plánu, nastavenie komunikácie, atď.).
 • Etika a dôvernosť pri poskytovaní služby.
 • Efektívne využitie času a peňazí.
 • Referencie z už realizovaných projektov.

DRILL Outplacement sa orientuje na všetkých zamestnancov, ktorí sú alebo môžu byť, zasiahnutí procesom reorganizáce a znižovania počtu zamestnancov:

 • Vedúci pracovníci.
 • Prepustení zamestnanci.
 • Zamestnanci zotrvajúci v pracovnom pomere.

Produkt DRILL Outplacement Vám ponúka nasledujúce služby:

 • Vypracovanie stratégie uvoľňovania zamestnancov (tiež s ohľadom na využitie alternatívnych spôsobov dobrovoľných odchodov).
 • Prípravu harmonogramu a akčného plánu reorganizácie a outplacementu.
 • Prípravu a vyškolenie vedúcich zamestnancov pre samotné vykonanie reorganizácie a outplacementu.
 • Prípravu internej a externej komunikácie a elimináciu/redukciu šírenia neúplných a nepravdivých správ o spoločnosti .
 • Komunikáciu so zamestnancami priamo zasiahnutými príslušnými organizačnými zmenami.
 • Podporu a poradenstvo v celom priebehu vykonávania reorganizácie.
 • Jednanie so všetkými zainteresovanými skupinami, najmä s odborovými organizáciami.

Pre prepustených zamestnancov ponúka produkt DRILL Outplacement podporu v nasledujúcich oblastiach:

 • Urobenie analýzy ich pracovného potenciálu a osobných predpokladov.
 • Navrhnutie a realizáciu programu, ktorý podporí ich silné stránky a zvýši možnosť ich nového uplatnenia (napr. rekvalifikáciu, vzdelávanie).
 • Pomoc pri ich psychické adaptácii a poskytnutie psychologickej podpory. 
 • Príprava na aktívne hľadanie nových pracovných príležitostí, vrátane orientácie na pracovnom trhu.
 • Podpora a pomoc pri hľadaní nových pracovných príležitostí zodpovedajúcich ich kvalifikácii a očakávaniam.
 • Pomoc pri spracovaní životopisu a komunikácii pri vyhľadávaní nového pracovného miesta.
 • Poradenstvo pri príprave na prijímacie pohovory.
 • Pomoc pri analýze príčin neúspechov v prijímacích konaniach.
 • Poradenstvo pri zapracovaní v novom zamestnaní.
 • Pracovne - právne poradenstvo.

Produkt DRILL Outplacement prináša Vašej spoločnosti nasledujúce výhody:

 • Zachovanie dobrej povesti a pozitívneho imidžu spoločnosti ako dobrého zamestnávateľa (vnútorne aj navonok).
 • Zaistenie konzistentnej vnútornej a vonkajšej komunikácie.
 • Zníženie pravdepodobnosti konfliktov medzi Vašou spoločnosťou a prepustenými zamestnancami (vrátane prípadných pracovno-právnych sporov).
 • Udržanie a stabilizácia kľúčových zamestnancov.
 • Udržanie a motivácia zamestnancov v priebehu a po ukončení reorganizácie.

Ako súčasť analýzy pracovného potenciálu zamestnancov je vhodné DRILL Outplacement kombinovať s produktmi DRILL Performance Management a DRILL Audit, které Vám poskytnú komplexný prehľad o kvalifikačných predpokladoch a osobnostných charakteristikách zamestnancov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: