Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Development Center

DRILL Development Center

DRILL Development Center je založené na podobných princípoch ako DRILL Assessment Center, teda na testovaní spôsobilostí formou simulácie typických pracovných činností, vybraných modelových situácií, interview a prípadne tiež na psychologickom testovaní, pri ktorom sú overované spôsobilosti zamestnancov. Na rozdiel od Assessment Centra, ktoré sa zameriava na testovanie uchádzačov o zamestnanie, je hlavným cieľom Development Centra zhodnotiť potenciál Vašich súčasných manažérov a ďalších kľúčových zamestnancov. Pomôže Vám ich spoznať aj z iného ako pracovného hľadiska.

PREČO NAŠE DEVELOPMENT CENTRUM?

  • Príprava úloh priamo na mieru Vašim potrebám.
  • Vytvorenie kompetenčného modelu pre jednotlivé úlohy.
  • Úlohy, ktoré vychádzajú z praxe a simulujú reálne prostredie.
  • Rola moderátora, ktorý riadia a moderuje celý program.
  • Kvalifikovaní profesionáli s praxou v roli hodnotiteľov.
  • Zaškolenie hodnotiteľov z Vašej spoločnosti.
  • Komplexný servis pri organizácii a realizácii, nemusíte sa o nič starať.
  • Referencie zo všetkých segmentov.

Na základe získaných charakteristík je potom možné vytvoriť konkrétne plány ich vzdelávania, profesijného a osobného rozvoja. Zároveň je účastníkom poskytnutá spätná väzba o silných a slabých stránkach ich osobnosti, výkonu, o ich pracovnom a manažérskom potenciáli. To napomáha k ich hlbšiemu sebapoznaniu a sebareflexii. Už samotná účasť na Development Centre je vynikajúcim tréningom.

Development centrum je založené na sérii simulácií typických pracovných činností, pri ktorých testujeme spôsobilosti zamestnancov. Využívame postupy zahrňujúce ako skupinové, tak i individuálne úlohy. Navrhneme a zostavíme zadania vychádzajúce zo žiaduceho profilu výkonových, osobnostných, sociálnych a manažérskych kvalít potrebných pre výkon pozície a naši konzultanti spolu so zástupcami Vašej spoločnosti a skúsenými psychológmi urobia hodnotenie jednotlivých účastníkov.

U každého účastníka hodnotíme osobnostné a odborné spôsobilosti, ktoré vychádzajú z pracovného profilu danej pozície (napr. organizačné schopnosti, schopnosť plánovať, schopnosť úsudku a rozhodovania, adekvátnosť rozhodnutí, tvorivosť, odolnosť voči stresu, verbálne a komunikačné schopnosti, schopnosť argumentovať, vystupovanie vo vzťahu k partnerom, schopnosť viesť a ďalšie). Kritéria hodnotení vždy dopredu spracujeme a odsúhlasíme s Vami. Tieto charakteristiky hodnotíme priebežne počas riešenia úloh.

Po skončení Development centra naši konzultanti pripravia detailnú správu o každom účastníkovi členenú podľa jednotlivých aktivít a kritérií.

V Development centre využívame i produkt DRILL Psychological Testing určený pre psychodiagnostické testovanie kandidátov. Pre dynamický rozvoj Vašej spoločnosti odporúčame i použitie produktu DRILL Performance Management.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: