Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Psychological Testing
DRILL Online psychodiagnostika

DRILL Online psychodiagnostika

DRILL Online psychodiagnostika využíva Bridge Personality dotazník, čo je osobnostný online dotazník svetovej kvality.

Čo to je dotazník Bridge Personality?

Bridge Personality je svetovo uznávaný osobnostný dotazník využívaný pre výber i rozvoj zamestnancov. Jeho konštrukcia vychádza z dlhodobého vedeckého výskumu v oblasti skúmania, popisu a hodnotenia osobnosti. Bridge Personality ako jediný globálne dostupný nástroj posudzuje osobnosť tak podľa faktorového „Big Five“ modelu, ako aj podľa Jungových osobnostných typov.

Ako môžem dotazník Bridge Personality využiť?

RECRUITMENT
Bridge Personality využíva špeciálnu interaktívnu dopytovaciu  technológiu, ktorá v maximálnej možnej miere zabraňuje tomu, aby respondenti cielene skresľovali výsledky. Dotazník popisuje osobnosť na 34 dimenziách, ktoré si je možné v samoobslužnom webovom rozhraní napojiť na charakteristiky vložených profilov pracovných pozícií, a výrazne tak sprehľadniť a urýchliť výberový proces.

KOUČOVANIE A ŠKOLENIE
Renomovaných „Sprievodca osobnostným testovaním pre profesionálov“ (The Testguide for Professionals) označil Bridge Personality za jeden z najspoľahlivejších dotazníkov pre hodnotenie osobnosti podľa Jungovej typológie a psychometricky kvalitnejšiu alternatívu ku známym testom MBTI (Meyers-Briggs Type Indicator).

TÍMY & JUNGOVSKE TYPY
Testovanie osobnostných typov podľa Junga pomocou Bridge Personality môže byť využité i pre budovanie a rozvoj tímov. Výsledky hodnotení jednotlivcov dotazníkom Bridge Personality sú jedným z najrozšírenejších podkladov používaných pre rozvojovú prácu s tímami*.

*dáta od autora metód, holandskej spoločnosti TestGroup Consulting

KOMPETENCIE
Chcete vedieť, či má váš kandidát vodcovské predpoklady? Alebo či disponuje vysokým obchodným potenciálom? Vďaka Bridge metodológii pre posúdenie kompetenčných profilov vo výstupných správach okamžite rozpoznáte dobre rozvinuté schopnosti svojich kandidátov.

Ako vyzerajú reporty dotazníka Bridge Personality?

Reporty generované na základe vyplneného Bridge Personality dotazníka majú atraktívny vzhľad a ich obsah je zrozumiteľný, tak samotným kandidátom, ako aj ďalším osobám, ktoré s výstupmi pracujú.

Vybrať si môžete z 3 typov reportov:

1. Základný – základný report obsahuje zhodnotenie všetkých 34 dimenzií a je vhodný pre rozvoj i výber pracovníkov.

Ukážka reportu: Základný_vzor.pdf

2. Rozšírený – základný report, ktorý je rozšírený o zhodnotenie 8 vybraných pracovných kompetencií a Jungovské typy, je vhodný pre komplexné plánovanie  rozvoja a výber na exponované pozície.

Ukážka reportu: Report rozšírený_vzor.pdf

3. Obchodný – špeciálny report, ktorý poskytuje zhodnotenie vybraných dimenzií, ktoré sú kľúčové pre obchodné pozície, je vhodný pre výber a rozvoj práve na obchodných pozíciách.

Ukážka reportu: Report obchodný_vzor.pdf

Ako spoľahlivý je dotazník Bridge Personality?

Bridge Personality sa vyznačuje odolnosťou voči úmyselnému skresleniu výsledkov respondentmi. Mechanizmus sledovania miery tzv. Normatívno-ipsatívnej zhody totiž umožňuje rozpoznať, ktoré svoje odpovede sa respondent snažil skresliť alebo upraviť tak, aby zodpovedali predpokladanému očakávania či žiaducemu profilu.

Spätná väzba od klientov:

 • Môže byť použitý na všetkých úrovniach v spoločnosti. Od generálneho riaditeľa po pracovníkov vo výrobe.
 • Jeden nástroj pre výber zamestnancov aj ich rozvoj.
 • Pravdepodobne najlepší osobnostný dotazník.
 • Rôzne varianty výstupných správ.
 • Dotazník i reporty k dispozícií v rôznych jazykoch.
 • Veľmi pokročilý systém on-line testovania.
 • Veľmi dobre spracované výstupné správy.

Spätná väzba od respondentov:

 • Dá sa vyplniť za 30 minút.
 • Veľmi jasné a zrozumiteľné výstupné správy.
 • Veľmi užitočné pre koučovanie a kariérne poradenstvo.
 • Vysoká vypovedajúca hodnota.
 • Pravdepodobne najlepší osobnostný dotazník.

Pre viac informácií nás kontaktujte mailom na training@drill.sk.