Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre uchádzačov
DRILL osobný rozvoj

DRILL osobný rozvoj

V spojením s Vašim plánom osobného rozvoja (viz. sekcia DRILL individuálne poradenstvo), Vám ponúkame možnosť cieleného a dlhodobého vzdelávania a osobného rozvoja. Využívame veľké množstvo vzdelávacích metód, postupov a nástrojov, aby sme mohli uspokojiť všetky Vaše potreby a dosiahnuť maximálny efekt.

Patria sem najmä:

 • Teamový coaching.
 • Individuálny coaching.
 • Workshopy a semináře pre rozvoj manažérskych znalostí a schopností.
 • Development centra.
 • Psychometrické testování.

Školenia, kurzy a ďalšie rozvojové aktivity potom organizujeme na základe Vášho záujmu. Sú vždy tzv. "šité na mieru" pre konkrétne potreby v oblasti rozvoja Vašich schopností a znalostí.

Manažérske vzdelávanie

V tejto oblasti ponúkame široký výber aktivít zameraných na rozvoj Vašich znalostí, schopností a zručností potrebných pre vedenie a riadenie ľudí. Zameriavame sa predovšetkým na rozvoj tých schopností a zručností, ktorých využitie znamená pre Vášho súčasného alebo budúceho zamestnávateľa najväčšiu pridanú hodnotu. Jedná sa najmä o:

 • Strategické riadenie spoločnosti.
 • Projektové riadenie.
 • Riadenie firemných procesov a štruktúr.
 • Postavenie, úlohu a rolu vedúceho zamestnanca.
 • Sebapoznanie, tvorbu osobného štýlu riadenia. Autorita a jej prvky.
 • Metódy a techniky vedenia a riadenia zamestnancov.
 • Efektívny výber zamestnancov.
 • Organizácia a riadenie pracovných teamov.
 • Riadenie a zvyšovanie výkonu.
 • Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov.
 • Motiváciu.
 • Poskytovanie spätnej väzby.
 • Riadenie pracovných porád (účel a funkcie porád, organizácia, zásady pre vedenie porád, riadenie priebehu, zapojenie účastníkov, vytváranie produktívneho prostredia, moderovanie diskusie, spôsoby prijímania rozhodnutí, tvorba zápisu, riešenie konfliktov, problematickí jedinci). 
 • Riadenie produktivity u generických činností.

Profesijné a ďalšie profesijné/rekvalifikačné vzdelávanie

Tu Vám ponúkame najrôznejšie typy vzdelávacích aktivít, ktoré budú vytvárať základnú znalosť v oblasti, v ktorej by ste sa chceli ďalej profilovať alebo kde chcete získať širšie znalosti vzhľadom na Vašu súčasnú profesiu. Jedná sa najmä o:

 • Základné obchodné zručnosti a techniky predaja.
 • Techniky predaja pre pokročilých.
 • Key account management.
 • Ako získať a udržať zákazníka (RAD matice).
 • Psychológia predaja.
 • Základy logistiky.
 • Fyzická a IT bezpečnosť vo firme .
 • Public Relations. 
 • Personalistika pre nepersonalistov.
 • Marketing pre nemarketingových manažérov a špecialistov.
 • Financie pre nefinančných manažérov a špecialistov .
 • Základy finančného riadenia.
 • Efektívny office management.

Všeobecné schopnosti a zručnosti

Bez ohľadu na Vaše profesijné zameranie alebo funkčné postavenie Vám ponúkame možnosť rozvíjať ďalšie všeobecné schopnosti a zručnosti, ktoré majú priamy vplyv na Vaše úspešné uplatnenie v pracovnom, ale i osobnom živote. Jedná sa najmä o:

 • Komunikácia a reč tela. Základy efektívnej komunikácie. 
 • Efektívna komunikácia pre pokročilých. 
 • Teambuilding - základný kurz o motivačných technikách. 
 • Teamová práca. 
 • Účelné vyjednávanie. 
 • Sociálna typológia. 
 • Zvládanie stresu a riadenie emócií.
 • Koučovanie. 
 • Time management. 
 • Asertivita. 
 • Základy rétoriky - verejné vystupovanie, nadstavbový kurz prezentačných techník.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: