Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre uchádzačov
DRILL psychometrické testy

DRILL psychometrické testy

Vykonanie a vyhodnotenie psychometrických testov je jedným z produktov, ktoré spoločnosť DRILL ponúka nielen kandidátom na zamestnanie, ale i tím, ktorí síce aktívne nové zamestnanie nehľadajú, avšak sa chcú o sebe, svojich vlastnostiach, prirodzených dispozíciách a predpokladoch dozvedieť viac.

Spokojnosť v zamestnaní je totiž podmienená nielen výškou mzdy či zamestnaneckými výhodami, ale najmä súladom medzi Vašimi predpokladmi a schopnosťami vykonávať určitý druh práce a reálnym pracovným zaradením. Nesúlad v týchto faktoroch vedie k psychickej únave, stresu, nespokojnosti a často i k nutnosti zmeniť zamestnanie.

Psychometrické testy Vám pomôžu zhodnotiť Vaše sociálne schopnosti a zručnosti, osobnostné a pracovné charakteristiky, Váš výkonový potenciál a motivačné faktory i možnosť ich využitia v súčasnom či budúcom zamestnaní. Okrem toho Vám psychometrické testy môžu poskytnúť tiež spätnú väzbu na Vaše verbálne a matematické schopnosti, všeobecnú inteligenciu, logické a abstraktné uvažovanie, predpoklady pre teamovú prácu a tvorivé schopnosti. V priebehu testov si taktiež overíte i Vašu fyzickú výdrž, vitalitu, presnosť, pozornosť či precíznosť. Vďaka tomuto poznaniu samého či samej seba budete schopní robiť správne rozhodnutia o ďalšom vývoji Vašej kariéry na základe znalosti svojich silných a slabých stránok. Súčasne získate impulzy a veľmi presne definované smery pre Váš ďalší osobný rozvoj.

Základné sledované osobnostné charakteristiky:

 • Sebadôvera. 
 • Presadzovanie sa. 
 • Tvorivosť (myšlienková pružnosť, schopnosť čeliť prekonaným stereotypom, originalita). 
 • Záťažová odolnosť. 
 • Iniciatívnosť. 
 • Osobné nasadenie. 
 • Sociálna inteligencia, (najmä sociálna vnímavosť a citlivosť voči druhým, presvedčivosť, schopnosť získavať a motivovať druhých.
 • Komunikatívnosť, (schopnosť jasne formulovať myšlienky).
 • Vedenie (schopnosť viesť a organizovať druhých). 
 • Spolupráca (schopnosť spolupracovať). 
 • Sebareflexia (schopnosť ďalšieho usmerňovania svojich vlastností a rozvíjanie svojich schopností na základe sebapoznania).
 • Identifikácia (schopnosť identifikácie s uznávanými hodnotami, štýlom a pod.). 
 • Teamová spolupráca.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: