Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre uchádzačov
DRILL poradňa
Práca z domu alebo „Home Office“

Práca z domu alebo „Home Office“

Práca z domu, ktorú ponúka stále viac zamestnávateľov, predstavuje zaujímavý a zamestnancami často vyhľadávaný benefit, pretože umožňuje zamestnancom, hoci len čiastočne, voľne nakladať s pracovnou dobou, prispôsobiť svoj denný časový plán aktuálnej situácii a množstvu práce a vďaka technológiám pracovať v zásade kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Na druhú stranu kladie Home Office oveľa vyššie nároky na osobnú zodpovednosť a disciplínu zamestnanca. Je to jednoducho sloboda a s tou musí vedieť zamestnanec narábať. Naopak, zamestnávateľ musí vedieť takéhoto zamestnanca efektívne riadiť „na diaľku“. Vzťah zamestnávateľa a „Home Office“ zamestnanca je teda zákonite založený na väčšej miere dôvery.

Medzi najčastejšie pracovné pozície, ktoré ašpirujú na „Home Office“ patria predovšetkým IT vývojári, analytici, architekti a niektoré súvisiace pozície v oblasti informačných a komunikačných technológií, niektoré pozície v oblasti marketingu, obchodu, financií, personalistiky, dizajnu a niektoré manažérske pozície. Všeobecne sa jedná o pozície, pri ktorých nie je charakter práce úplne alebo čiastočne viazaný na špecifické pracovisko zamestnávateľa.

Pokiaľ teda Váš zamestnávateľ ponúka, či umožňuje čiastočnú, či úplnú prácu z domu, určite stojí za to túto variantu zvážiť.

Čo tým získate, čo stratíte a na čo si dať pozor sa pokúsime, aspoň v skratke, popísať ďalej.

Medzi jednoznačné výhody patrí najmä:

 • Nie ste obmedzení striktnou pracovnou dobou ani miestom výkonu práce, a už vôbec nie napríklad „dress codom“, najmä pokiaľ k svojej práci potrebujete iba počítač a rýchly internet, prípadne auto,
 • svoju prácu si plánujete podľa vlastných podmienok, nikto Vám nehovorí, kedy máte čo robiť,
 • môžete pracovať v atmosfére a v prostredí, na ktoré ste zvyknutí, a ktoré je Vám príjemné,
 • môžete lepšie striedať prácu s relaxáciou a odpočinkom a ste bližšie k rodine,
 • šetríte čas a peniaze na každodenné dochádzanie do práce a z práce.

Avšak, tak ako práca z domu nie je vhodná pre každú pozíciu, nie je ani vhodná pre každého zamestnanca. „Home Office“ má svoje špecifiká a pokiaľ sa im nie ste ochotní či schopní podriadiť, radšej sa o túto formu práce nepokúšajte.

 • V „bežnom“ pracovnom režime pracujete na pracovisku a odpočívate doma, zjednodušene povedané, a máte pomerne zreteľne oddelenú prácu od súkromného života. Toto v Home Office neplatí. Domov už pre Vás nie je iba miestom odpočinku, ale aj pracoviskom, kde si musíte vytvoriť pre výkon práce vhodné podmienky; fyzické aj psychické.

Ideálne je pracovať aj doma z „nejakého“ pracovného miesta (samostatná domáca pracovňa, pokiaľ je to možné, je ideálne riešenie) a nespájať prácu s rôznymi miestami, pozeraním televízie, jedlom či spánkom. Nejasná hranica medzi prácou a relaxáciou obvykle totiž končí tým, že nerobíte poriadne ani jedno. Nesústredíte sa ani na prácu, ani na odpočinok. A to sa prejaví; v práci zlými výsledkami, v odpočinku nedostatočnou relaxáciou.

 • „Home Office“ od Vás vyžaduje dôsledný režim, pevnú vôľu, dobrú sebakontrolu, schopnosť sebariadenia a sebamotivácie i dobrú organizáciu vlastného času. Možno zistíte, že máte problém ráno vstať, keď Vás nič nenúti prísť do práce v určitý čas. Možno sa nebudete vedieť mimo pracoviska na prácu sústrediť a nerozptyľovať sa príležitosťami k odpočinku a zábave, ktoré domáce prostredie prirodzene ponúka.

Napr. skutočnosť, že nie ste každý deň „pod dozorom“, môže mať u niekoho za následok sústavné odkladanie úloh (tzv. „prokrastináciu“).

 • Ďalším potenciálnym problémom, s ktorým sa pri využívaní Home Office musíte vyrovnať, je práca bez možnosti okamžitého osobného kontaktu s kolegami. Človek je tvor spoločenský, a aj keď Vám práca bez kolegov môže niekedy vyhovovať, inokedy to naopak môžete vnímať ako podstatný diskomfort. Niekto môže podľahnúť až pocitu osamelosti a nezáujmu ostatných. Je to veľmi individuálne, ale je dobré si túto eventualitu pripustiť a pripraviť sa na ňu.
 • V súvislosti s vyššie uvedeným si tiež musíte nastaviť vhodný spôsob komunikácie a zdieľania informácií. Bez častého osobného kontaktu sa omnoho viac musíte spoliehať na technológie. To je síce v poriadku, veď tak obvykle pracujete aj na „bežnom pracovisku“, avšak je potrebné uvedomiť si, že vzťahy sa nenadväzujú medzi počítačmi, telefónmi, mailovými klientmi a messengermi, ale medzi ľuďmi.
 • Ďalším potenciálnym rizikom, s ktorým je prípadne potrebné počítať a vyjasniť si ho vopred, je očakávanie ďalších členov domácnosti. Pomerne skoro môžete zistiť, že Váš partner/partnerka predpokladajú, že zvládnete všetky domáce práce, postaráte sa o deti, pokosíte záhradu, natriete plot a nakŕmite králiky, sliepky, psa a mačku, okrem iného. Veď ste predsa celý deň doma.

Počítajte s tým, že pre Vášho zamestnávateľa môže byť síce využívanie „Home Office“ tiež výhodné (úspora nákladov, väčšia spokojnosť zamestnancov, širšie možnosti výberu zamestnancov, apod.), ale súčasne i značne rizikové. Dištančná práca znamená prirodzene:

 • Menšiu možnosť kontroly výsledkov Vašej práce a vzájomnej komunikácie.
 • Dlhšiu reakčnú dobu na prípadné chyby (napríklad zavinené práve miskomunikáciou), požiadavky na rýchle zmeny či neuspokojivé výsledky práce. 
 • Náročnejšiu administratívu.
 • Vyššie nároky/náklady na ochranu dôverných informácií, ktoré sú vo väčšej miere spracovávané mimo spoločnosť.

Z vyššie uvedených a mnohých ďalších dôvodov, bude Váš zamestnávateľ zrejme opatrný v tom, s kým a v akom rozsahu sa na práci formou „Home Office“ dohodne. Pre dobré výsledky (ideálne lepšie než v prípade práce z „bežného“ pracoviska), ktoré sú základom spokojnosti oboch strán, sú podstatné dva aspekty:

 • Veľmi konkrétne a podrobné plánovanie, stanovenie priorít, úloh, cieľov, termínov, reportingu a pravidiel vzájomnej komunikácie, aby zamestnávateľ nemusel kontrolovať plnenie každý deň. To by niektoré výhody Home Office do značnej miery degradovalo a neumožnilo by to využiť jeho plný potenciál. Princíp Home Office je síce založený na tom, že sami rozhodujete kedy, kde a ako budete prácu vykonávať, zo začiatku je však vhodné nastaviť prísnejšie vzájomnú disciplínu. Bežná je kombinácia práce z domu a z pracoviska zamestnávateľa (čiastočný Home Office), presné vymedzenie doby k telefonickým poradám, videokonferenciám apod.
 • Vzájomná dôvera. Váš zamestnávateľ k Vám musí mať značnú dávku dôvery a byť presvedčený o Vašej sebamotivácii a disciplíne. Pre Vás je to súčasne indikácia a ocenenie, že zamestnávateľ naozaj verí nielen Vašim odborným znalostiam a schopnostiam, ale aj Vašim ľudským vlastnostiam.

No a pokiaľ sa pre Home Office rozhodnete, nezabudnite, že Váš zamestnávateľ očakáva lepšie výsledky, ako keby ste pracovali na jeho pracovisku.