Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Kurzy
HR Marketing

HR Marketing

Chcete získať inšpirácie pre systematický prístup k problematike hr marketingu, naučiť sa zásadám aplikácie všeobecných marketingových nástrojov v oblasti HRM?

Poznáte nástroje interného aj externého hr marketingu?

 

Neváhajte sa prihlásiť na tento seminár.

Lektorka seminára Vás zoznámi s nástrojmi interného a externého HR marketingu, ktoré môžete využiť na to, aby ste efektívne ovplyvňovali potrebné cieľové skupiny na internom aj externom trhu práce. Budovanie "značky zamestnávateľa" je jedným z mnohých predpokladov na získanie a udržanie naozaj kvalitných ľudí.

Ciele seminára:

 • Získať inšpirácie pre systematický prístup k problematike HR marketingu.
 • Naučiť sa zásadám aplikácie všeobecných marketingových nástrojov v oblasti HRM.
 • Uvedomiť si možné nástroje interného aj externého HR marketingu.
 • Podporiť praktickú analýzu súčasného stavu HRM marketingu vo firme účastníka a uvedomenie si možností rozvoja jeho efektivity.
 • Zdieľať skúsenosti z tejto oblasti.

Cieľová skupina:

 • HR manažéri a špecialisti.
 • Manažéri a majitelia firiem.

Lektorka seminára:    PhDr. Zdeňka Brázdová (profil)

Kľúčové body seminára:

 • Vymedzenie HR marketingu, cieľov interného a externého HR marketingu.
 • Východiská HR marketingu, systémový a strategický prístup k HR marketingu.
 • Aplikácia všeobecných marketingových nástrojov do podmienok HRM - praktické inšpirácie.
 • Cieľové skupiny externého marketingu - voľný akvizičný potenciál s akcentom na absolventov škôl (Trainee programy), viazaný akvizičný potenciál - ako osloviť zamestnancov viazaných u iných firiem, ako pracovať s ďalšími cieľovými skupinami trhu práce…
 • Interný personálny marketing ako nástroj zvýšenia prestíže a účinnosti HRM organizácie.
 • Interný HR marketing – zákaznícky prístup, kto sú interní zákazníci HR oddelenia, aké majú potreby, ako ich napĺňame. Ako zdokonaľovať a propagovať služby HR oddelenia.
 • Interný HR marketing orientovaný na problémy firmy, na rozvoj vzťahov HR oddelenia s manažérmi pri zabezpečovaní nosných HR procesov.

 

Pozrite sa na referencie z už uskutočnených kurzov.

 

Cena seminára: 140 Eur  bez DPH

 

Registrácia na kurz!

 

Kontaktná osoba: Maroš Mucha, tel: +421 911 01 15 78, e-mail: maros_mucha@drill.sk

 

Storno podmienky:
Zmeny v registračných údajoch, vrátane mena registrovaného účastníka, sú možné.
Pre úplné zrušenie registrácie platia tieto pravidlá: 30 – 15 dní pred začiatkom akcie – úhrada 50% z celkovej ceny, 14 - 7 dní pred začiatkom akcie – úhrada 75% z celkovej ceny, menej než 7 dní pred začiatkom akcie – úhrada 100% z celkovej ceny.

O zrušení účasti nás informujte na e-mailové adrese info@drill.sk.