Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

O nás
Základné dokumenty

Základné dokumenty

Základné dokumenty

Výpis z obchodného registra.pdf

Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.pdf

Osvedčenie o registracii pre DPH.pdf

Povolenie na vykonávanie činnosti agetúry dočasného zamestnávania.pdf 

 

Poistenie

Poistenie zodpovednosti.pdf 

 

Ochranná známka

Spoločnosť DRILL B.S., spol. s r.o. je výhradným majiteľom medzinárodnej ochrannej známky DRILL (obrazová) registrovanej na Medzinárodnom úrade priemyslového vlastníctva v Ženeve dňa 18.4.2006 pod číslom 902390 a medzinárodnej ochrannej známky DRILL (slovná) registrovaná na Medzinárodnom úrade priemyslového vlastníctva v Ženeve dňa 24.5.2006 pod číslom 902137.

Osvědčení o zápisu ochranné známky kombinované.pdf

Osvědčení o zápisu ochranné známky slovní.pdf

Osvedčenie o zápise medzinárodných ochranných známok.pdf