Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Succession Planning

DRILL Succession Planning

Succession Planning (systém plánovania nástupníctva) je ďalším dôležitým procesom v rámci riadenia ľudských zdrojov, prostredníctvom ktorého spoločnosť cielene plánuje a zaisťuje obsadzovanie kľúčových manažérskych pozícií a pozícií kľúčových špecialistov svojimi talentovanými zamestnancami (zamestnancami s vysokým potenciálom profesijného rastu). Ak je proces nástupníctva efektívne riadený, potom má kľúčový význam pre bezproblémovú kontinuitu úspešného riadenia spoločnosti v prípade straty dôležitých manažérov alebo špecialistov z akéhokoľvek dôvodu.

V tomto produkte Vám ponúkame realizáciu analýzy súčasného stavu a potrieb v týchto oblastiach, a následovné vypracovanie návrhu a zavedenie oboch systémov, vrátane potrebnej dokumentácie, harmonogramu a akčného plánu zavedenia, pomoc pri internej komunikácií vo Vašej spoločnosti a realizácií vzdelania managementu a zamestnancov.

Plánovanie nástupníctva je považované za jednu z najkritickejších a najdôležitejších častí všeobecného plánovania kontinuity riadenia podnikateľskej činnosti (Business Continuity Planning), ktoré z veľkej časti závisí na dostupnosti a možnosti využitia kvalitných a kompetentných manažérov.

Plánovanie nástupníctva zamestnávateľom umožňuje mať k dispozícii motivovaných a lojálnych nástupcov pre kľúčové pozície vybavené požadovanými kompetenciami a zručnosťami, ktorý poznajú detailne jeho podnikateľský model, procesy a internú organizáciu.

V prípade, že také plány neexistujú, dochádza nutne iba k improvizovaným dočasným alebo trvalým riešeniam a/alebo často k ponechaniu určitej oblasti bez dostatočného manažérskeho riadenia. Pokiaľ nie je takto nájdený schopný nástupca, existuje veľká pravdepodobnosť, že také riešenie negatívne ovplyvní firemné výsledky.

Plánovanie nástupníctva nutne vyžaduje, aby vrcholoví manažéri pravidelne sledovali a hodnotili svojich manažérov a špecialistov a cielene vyhľadávali a určovali aj niekoľko nástupcov pre každú významnú manažérsku pozíciu alebo pozíciu kľúčových špecialistov. Tento proces tiež väčšinou zahŕňa aj vyhodnotenie určitých predpokladov podmieňujúcich úplnú pripravenosť nástupcu na prevzatie určenej pozície, ako sú napríklad rozvoj určených kompetencií a zručností, časový plán prípravy apod., ktoré by mali byť reflektované v pláne individuálneho rozvoja alebo akomkoľvek inom akčnom pláne. Plán nástupníctva by potom mal jasne stanoviť, ktoré také faktory je treba brať v úvahu a aký je proces predchádzajúceho ustanovenia nástupcu do pozície, na ktorú je pripravovaný.

Pokiaľ máte záujem spracovať alebo ďalej rozvíjať proces plánovania nástupníctva, môže Vám spoločnosť DRILL pomôcť pri tvorbe a organizácií týchto procesov a s jej prepojením s ostatnými procesmi v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: