Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Turn Key Solution

DRILL Turn Key Solution

DRILL Turn Key Solution ponúka vybudovanie nového či podstatnou reorganizáciou existujúceho útvaru vrátane analýzy personálnych požiadaviek, vytvorenie príslušnej organizačnej štruktúry, výber a prijatie zamestnancov a ich vyškolenie (prípadne vyhodnotenie odborných a osobnostných predpokladov súčasných zamestnancov). Ďalej zahrňuje vypracovanie všetkých procesov a postupov potrebných pre fungovanie útvaru, zavedenie systému riadenia, dodávku metodík a nástrojov a finálne predanie kompletného a fungujúceho útvaru klientovi.

Produkt DRILL Turn Key Solution ideálne kombinuje implementáciu riadiacich procesov v jednotlivých oblastiach rozvoja spoločnosti s vyhľadávaním a umiestňovaním vhodných kandidátov. Produkt je vhodný najmä pre novo vznikajúce spoločnosti, spoločnosti ktoré diverzifikujú portfólio svojich služieb, expandujú mimo svoju pôvodnú oblasť podnikania alebo robia významnú organizačnú alebo procesnú reštrukturalizáciu. DRILL Turn Key Solution môže tiež významne pomôcť malým a stredným spoločnostiam, ktoré vďaka svojim obchodným úspechom a z nich plynúcich požiadavkám na počet zamestnancov a zložitosť procesov už nemôžu byť naďalej kvalitne riadené formou rodinného podniku a prechádzajú na procesný spôsob riadenia.

Podstatou produktu DRILL Turn Key Solution je vybudovanie nového či podstatná reorganizácia existujúceho útvaru, vrátane analýzy personálnych požiadaviek, vytvorenie príslušnej organizačnej štruktúry, výber a prijatie zamestnancov a ich vyškolenie (prípadne vyhodnotenie odborných a osobnostných predpokladov zamestnancov súčasných), vypracovanie všetkých procesov a postupov potrebných pre funkciu útvaru, zavedenie, dodávka metodík a nástrojov a predanie kompletného a fungujúceho útvaru klientovi.

Základnými prvkami produktu DRILL Turn Key Solution sú:

 • Detailná identifikácia Vašich požiadaviek a porozumenie dôvodov, ktoré Vás k reorganizácii alebo výstavbe nového útvaru vedú. 
 • Porozumenie podmienkam spoločnosti, jej prostrediu, zvykom, kultúre a zákonitostiam a dynamike trhu, na ktorom sa pohybuje. 
 • Odsúhlasenie Vašich požiadaviek.
 • Analýza personálnych požiadaviek na novo vznikajúci útvar (v prípade potreby vykonanie personálneho auditu spoločnosti ).
 • Návrh a vytvorenie novej organizačnej štruktúry.
 • Spracovanie kvalifikačných a osobnostných požiadaviek na jednotlivé pracovné pozície.
 • Vypracovanie popisov práce, vrátane návrhu hľadísk a kritérií pre sledovanie, meranie a vyhodnocovanie výkonu jednotlivých zamestnancov i celého útvaru (Key Performance Indicators). 
 • Navrhnutie kontrolných procesov.
 • Navrhnutie systému kontinuálneho vzdelávania zamestnancov útvaru.
 • Navrhnutie alebo úprava systému odmeňovania a zamestnaneckých výhod.
 • Vyhľadávanie vhodných kandidátov (najmä pomocí DRILL Executive Search a DRILL Recruitment na požadované pozície v danom útvare.
 • Návrh a vytvorenie procesného modelu útvaru a jeho integrácia do existujúcich procesov spoločnosti s cieľom zajistit vzájemnou konzistenci.
 • Návrh informačných tokov, a to ako v rámci útvaru, tak i smerom k spolupracujúcim útvarom.
 • Vytvorenie a implementácia riadiacich procesov útvaru.
 • Vypracovanie interných riadiacich aktov, zásad, smerníc a pracovných postupov; prípadne adaptácia nadnárodných predpisov materskej spoločnosti na miestne podmienky a uvedenie do súladu s lokálnym právnym poriadkom.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: