Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Contracting & Interim Management

DRILL Contracting & Interim Management

Produkt DRILL Contracting & Interim Management Vám poskytuje odborné alebo manažérske kapacity v presne definovanom období, zvyčajne s cieľom prevziať špecifickú úlohu či zaviesť konkrétne zmeny v spoločnosti. Je to stále viac používany spôsob poradenstva, ktorý prináša rýchle výsledky v oblasti, pre ktorú bol „interim manažér“ alebo „kontraktor“ prijatý, a naviac pri ňom dochádza k prenosu informácií, znalostí a schopností na vlastných zamestnancov spoločnosti.

Využití produktu DRILL Contracting & Interim Management je vhodné najmä pri časovo ohraničených aktivitách vykonávaných projektovým spôsobom a vybočujúcich z bežných operatívnych činností spoločnosti alebo v prípade nutnosti dočasne obsadiť konkrétnu pozíciu do doby prijatia stáleho zamestnanca. Môže sa tiež jednať o reštrukturalizáciu spoločnosti v súvislosti s akvizičným procesom, dočasnú náhradu súčasného managementu pri organizačných zmenách, zmenu stratégie, expanziu spoločnosti na nové trhy, riešenie krízovej situácie, implementáciu nových systémov (napr. predaja a distribúcie), zvýšenie výkonnosti alebo zavádzanie nových procesov a postupov. Dĺžka pôsobenia „interim manažéra“ sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí 3 mesiacov až dvoch rokov.

V prípade časovo ohraničeného požiadavku po nedostatkových špecialistoch v oblasti informačných technológii (hlavne projektových manažérov, vývojárov, systémových analytikov, databázových špecialistov, architektov či testerov) doporučujeme využiť produkt DRILL IT Contracting.

Alternatívou k tejto službe je možnosť dlhodobého poskytovania zamestnanca Vašej spoločnosti. Tento produkt Vám umožní znížiť plánované počty vlastných zamestnancov (headcount) a teda i vykazovaných mzdových nákladov. Zároveň je možné prevziať Vašich súčasných zamestnancov.

Spolupracujeme s s mnohými a kvalifikovanými manažérmi, ktorí majú rozsiahle riadiace skúsenosti a sú schopný sa veľmi rýchlo zorientovať vo Vašej spoločnosti, urobiť požadované zmeny a dosiahnuť požadované výsledky.

Výber vhodného „interim manažéra“ je veľmi individuálny a vždy sa vykonáva v úzkej spolupráci s klientom. Kvalifikácia každého „interim manažéra“ je pred jeho prezentáciou preverená našou spoločnosťou. Cieľom je zaistiť osobnosť, ktorá splňuje nie len odbornú a manažérsku kvalifikáciu, vždy overenú referenciami, ale jej osobnostné charakteristiky tiež zaručujú čo najrýchlejšie a najhladšie zapracovanie vo Vašej spoločnosti a akceptovanie čo najširším okruhom spolupracovníkov. V týchto ohľadoch je veľmi dôležitá interná komunikácia, aby dočasne pôsobiaci manažér alebo ostatnými vnímaný ako hrozba.

Kontrola činnosti „interim manažéra“ sa vykonáva po dohode s klientom v stanovených časových intervaloch.

V prípade, že v priebehu činnosti „interim manažéra“ alebo „kontraktora“ prejaví spoločnosť, vzhľadom k jeho znalostiam, schopnostiam a skúsenostiam, záujem o trvalý pracovní pomer s ním, naša spoločnosť takúto dohodu rešpektuje a posudzuje v rámci štandardných podmienok produktu DRILL Executive Search.

Produkt DRILL Contracting & Interim Management Vám prináša nasledujúce výhody:

  • Flexibilitu pri reakcii na situácii na trhu.
  • Možnosť získať na určitú dobu skúseného manažéra s rozsiahlou praxou v požadovanom odboru bez nutnosti vytvoriť trvalý pracovný pomer.
  • „Hotového“ odborníka, ktorý je schopný sa veľmi rýchlo adaptovať v podmienkach konkrétnej spoločnosti a podávať plný výkon.
  • Cenný zdroj informácií a skúseností, ktoré „interim manažer“ či „kontraktor“ prirodzene zdieľa s ostatnými zamestnancami, a ktoré môžu byť využité i po jeho odchode. 
  • Vedenie projektu profesionálom a tým i vyššiu istotu jeho včasného a kvalitného dokončenia.
  • Nižšiu cenu v porovnaní s cenou najatia relevantného odborníka na dobu neurčitou alebo pri kompletnej dodávke riešenia dodávateľom.
  • Dopredu stanovený cieľ, cenu a dobu pôsobenia.
  • „Interim manažér“ alebo „kontraktor“, ako človek prichádzajúci z vonkajšieho prostredia, netrpí „operatívnou slepotou“, nemá osobné emočné väzby v spoločnosti, čo uľahčuje realizáciu nepopulárnych opatrení a rozhodnutí.
  • „Interim manažér“ alebo „kontraktor“ tiež prináša rozsiahle skúsenosti zo svojich predchádzajúcich pôsobísk v rôznych tímoch, často multi-národných a multi-kultúrnych. Jeho odlišné prístupy k vykonávaniu úloh či riešeniu problémov môžu byť inšpiráciou pre ostatných zamestnancov a mať pozitívny vplyv na ich vlastní pracovný výkon.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: