Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Performance Management

DRILL Performance Management

Ide o vysoko špecializovaný produkt pre komplexné riadenie pracovného výkonu Vašich zamestnancov. Základom je segmentácia zamestnancov podľa úrovne ich pracovného výkonu, ktorá zahŕňa spôsob stanovenia, zadávania a vyhodnocovania prémiových ukazovateľov a ich jednotlivé previazanie na variabilné zložky mzdy; ďalej stanovenie kritérií pravidelného hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov a metodiku tohto hodnotenia s väzbou na úpravy miezd; a nakoniec i určenie kľúčových spôsobilostí, spôsob ich hodnotenia a stanovenia plánov rozvoja u jednotlivých zamestnancov.

DRILL Performance Management je vysoko špecializovaný produkt pre komplexné riadenie pracovného výkonu Vašich zamestnancov. Základom je segmentácia zamestnancov podľa úrovne ich pracovného výkonu Vašich zamestnancov. Dôraz na pracovný výkon zamestnancov Vám poskytne jednoznačnú konkurenčnú výhodu spočívajúcu v maximálnom využívaní ich potenciálu pri zavádzaní výkonovo orientovanej firemnej kultúry a stáleho tlaku na zlepšovanie ich výkonových charakteristík.

Základom systému riadenia pracovného výkonu je segmentácia zamestnancov podľa úrovne ich pracovného výkonu. Zahrňuje v sebe spôsob stanovenia, zadávania a vyhodnocovania prémiových ukazovateľov a ich previazanosť s variabilnými zložkami mzdy, ďalej stanovenie kritérií pravidelného hodnotení pracovného výkonu zamestnancov a metodiku jeho vykonávania s väzbou na úpravy miezd, a konečne i určenie klíčových spôsobilostí, spôsob ich hodnotenia a stanovenie plánov rozvoja u jednotlivých zamestnancov.

Zavedenie systému riadenie pracovného výkonu vždy prebieha v úzkej spolupráci s Vami, rešpektuje Vaše špecifiká a postupuje podľa detailného organizačného a komunikačného plánu. Jeho súčasťou sú i tréningové semináre pre vedúcich pracovníkov na všetkých stupňoch riadenia, ktorých aktívne zapojenie a motivácia sú veľmi dôležitým predpokladom úspešnej realizácie programu riadenia pracovného výkonu.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: