Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

DRILL 360° spätná väzba

DRILL 360° spätná väzba je efektívnym nástrojom na hodnotenie a rozvoj zamestnancov. Princípom 360° spätnej väzby je posúdenie správania, postojov a schopností hodnoteného zamestnanca. Hodnotiteľmi sú nadriadení, podriadení, ale aj spolupracovníci hodnoteného zamestnanca. 360° spätná väzba teda vďaka tomuto komplexnému hodnoteniu umožňuje objektivizovať pohľad na hodnoteného zamestnanca. Poskytneme Vám komplexnú metodiku, zaškolíme hodnotiteľa a naučíme Vás pracovať s výsledkami hodnotenia tak, aby výstup hodnotenia aktívne prispel k napĺňaniu potrieb Vašej spoločnosti.

Hodnotenie 360 je nástrojom sebareflexie a rozvoja zamestnancov. Umožňuje objektívnejšie posúdenie ich správania, postojov a schopností a zapája, okrem priameho nadriadeného, aj podriadených a spolupracovníkov do osobného rozvojového cyklu za-mestnanca.

Hodnotenie 360 učí zamestnanca všímať si a hodnotiť správanie a postoje druhých vo vzťahu k práci tímu a potrebám spoločnosti.

Cieľom systému Hodnotenie 360 je teda poskytnutie individuálnej objektivizovanej spätnej väzby zamestnancovi o nim demonštrovanej úrovne kompetencií, a to vzhľadom k požadovanému štandardu, a ďalej motivovanie tohto zamestnanca k ďalšiemu profesijnému a osobnostnému rozvoju.

Projekt implementácia DRILL 360° spätná väzba obsahuje tieto kroky:

 •  Upresnenie cieľov, metodológie, zdrojov a očakávaných výstupov.
 • Zhodnotenie súčasného kompetenčného modelu, jeho doplnenie a konkretizovanie do podoby umožňujúcej jeho použitie v Hodnotení 360.
 • Vytvorenie hodnotiaceho nástroja v papierovej alebo/a on-line forme zaisťujúce anonymitu hodnotiteľov.
 • Vypracovanie manuálu na vykonávanie hodnotiaceho procesu, ktorý bude obsahovať praktické príklady a návody, ako tieto aktivity realizovať.
 • Realizáciu pilotného hodnotenia na vzorke vybraných zamestnancov, vyhodnotenie jeho efektivity a využitie spätnej väzby zo strany vedúcich aj ostatných zamestnancov k prípadným úpravám.
 • Znovu zaškolenie zamestnancov útvaru ľudských zdrojov, manažérov aj ďalších kľúčových zamestnancov o zavedenom systéme hodnotenia. V prípade Vášho požiadavku zaistenie následného koučingu či konzultácie jeho zamestnancov.

Samotné hodnotenie v ostrom behu sa potom skladá z nasledujúcich krokov:

Komunikácia o zahájení hodnotiaceho procesu s príslušným zamestnancom.

 • Výber hodnotiteľov podľa metodológie schválenej Vami.
 • Komunikácia hodnotiteľov o postupe a termínoch poskytnutia spätnej väzby hodnotenému.
 • Štatistické spracovanie výsledkov hodnotenia a poskytnutie anonymných výsledkov (s výnimkou sebahodnotenia a hodnotenia nadriadeným) hodnotenému a jeho nadriadenému.
 • Spracovanie kumulatívnych dát pre potreby personálneho oddelenia.
 • Poskytnutie inštrukcií a podpory nadriadeným na poskytnutie „face-to-face“ spätnej väzby hodnoteným podriadeným na základe Hodnotenia 360.

Konkrétna forma, obsah aj štatistické spracovanie údajov Hodnotenia 360 je celkom flexibilné a závisí na požiadavkách Vašej spoločnosti.

DRILL Vám, pri definícií týchto požiadavkov, poskytne plnú podporu na základe vlastných skúseností a Best practices z iných spoločností.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: