Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Support Process Outsourcing
DRILL Project Management Outsourcing

DRILL Project Management Outsourcing

DRILL Project Management Outsourcing Vám zaistí všetky služby súvisiace s prevádzkou projektovej kancelárie. Patrí sem najmä vedenie a riadenie portfólia komerčných a infraštruktúrnych projektov vo Vašej spoločnosti , centrálna registrácia a vedenie evidencie všetkých programov a projektov, pomoc pri definovaní priorít, vzájomná koordinácia a sledovanie finančných a ľudských zdrojov potrebných pre úspešné dokončenie projektov a spustenie služby či produktu, evidovanie  projektovej dokumentácie, sledovanie a reportovanie statusu jednotlivých projektov, riešenie zdrojových, časových a komunikačných konfliktov v portfóliu. Poskytneme Vám tiež team kvalifikovaných projektových manažérov so skúsenosťami v riadení rozsiahlych projektov v najrôznejších oblastiach.

Produkt DRILL Project Management Outsourcing ponúka komplexné zaistenie všetkých služieb projektovej kancelárie, vedenie a riadenie komerčných i infraštruktúrnych a projektov v spoločnosti vlastnými odborníkmi podľa medzinárodných štandardov (najmä PRINCE 2, ASAP, PMI alebo IPMA ). Jedná sa o ďalšiu z podporných činností, pre ktorú nemusí byť vždy efektívne udržovať stály vlastný team programových a projektových manažérov.

Dôvodov, prečo je outsourcing projektového riadenie stále vyhľadávanejšou alternatívou je niekoľko:

 • Na rozdiel od pravidelných činností spoločnosti sú projekty vždy jedinečné aktivity s presne definovaným cieľom napr. vyvinutie nového produktu a jeho uvedenie na trh či implementácia novej technológie, ktorá obvykle vyžaduje špecifické znalosti, schopnosti a skúsenosti. Je to práve táto jedinečnosť, pre ktorú je ekonomicky neodôvodniteľné a často krát i nemožné udržiavať stály vlastný team projektových manažérov a ďalších odborníkov, pre ktorých nie je, mimo vlastný projekt, využitie.
 • Okrem ekonomických hľadísk je tu i hľadisko odborné. Odborné znalosti projektového manažéra a jeho schopnosť doručiť projekt v požadovanej kvalite, v rámci rozpočtu a danom čase vychádza z jeho skúseností získaných pracou na celom rade projektov v danom odbore. To je schopnosť, ktorá sa obvykle nedá získať v prostredí jednej spoločnosti . Projektový manažér tak nevyhnutne prichádza o časť svojej odbornosti, stráca kontakt s vývojom technológií a metodík a najmä prichádza o skúsenosti z implementácie projektov v prostrediach rôznych spoločností, teamov a firemných kultúr. Dôsledkom je buď čiastočná strata kvalifikácie, a teda i pokles hodnoty, ktorú taký projektový manažér pre spoločnosť predstavuje alebo jeho demotivácia a vyhľadanie inej príležitosti pre profesijný rozvoj.
 • Ďalším dôvodom vzrastajúceho dopytu po externých projektových manažéroch je potreba ich neustáleho odborného vzdelávania, ktoré musí odrážať technologický rozvoj v danej oblasti, „best practice“ v projektových postupoch a metodikách a zdieľaní skúseností s ostatnými odborníkmi v odbore. Každý projekt, vzhľadom na svoju jedinečnosť, poskytuje omnoho viac príležitostí k omylom a chybám, než pravidelná rutinná činnosť. Pravidelný kontakt s ostatnými projektovými manažérmi, účasť na odborných konferenciách a členstvo v profesijných asociáciách tak poskytuje dostatok príležitostí poučiť sa z neúspechov iných. Profesijný rozvoj projektového manažéra je teda časovo i finančne náročný a pre mnoho spoločností je neodôvodniteľný u zamestnanca, ktorý je využitý len na jednu špecifickú činnosť.

Poskytujeme Vám jednak služby externej projektovej kancelárie, a jednak skúsený team jednotlivých projektových manažérov so skúsenosťami v riadení rozsiahlych projektov v najrôznejších oblastiach vrátane informačných technológií, telekomunikácií, štátnej správy, bankovníctva a výroby. Naši projektoví manažéri majú medzinárodne uznávanú kvalifikáciu vrátane certifikátu PMI Project Management Professional.

V rámci administrácie a riadenia projektového portfólia zaisťujeme, aby všetky projekty zodpovedali stratégii spoločnosti , aby ich efektívnosť bola vyhodnotená finančnou štúdiou, aby všetky zdroje na projekty boli vynaložené v súlade s prioritami spoločnosti a aby sa služba či produkt dostali na trh v správny čas.

Patrí sem najmä:

 • Centrálna registrácia a vedenie evidencie všetkých programov a projektov spoločnosti .
 • Pomoc pri definovaní priorít jednotlivých programov a projektov. 
 • Vzájomná koordinácia a sledovanie finančných a ľudských zdrojov potrebných pre úspešné dokončenie projektov a spustenie služby či produktu.
 • Evidovanie celej projektovej dokumentácie, sledovanie a reportovanie statusu jednotlivých projektov. 
 • Riešenie zdrojových, časových a komunikačných konfliktov v portfóliu.

V rámci vedenia programov a projektov ponúkame zabezpečenie nasledujúcich služieb:

 • Definovanie stratégie, účelu, cieľa a rozsahu projektu a jeho väzby na celkovú stratégiu spoločnosti.
 • Vypracovanie harmonogramu projektu a detailného projektového plánu, ktorý zodpovedá Vašim požiadavkám a odráža plán vyťaženia zdrojov projektu.
 • Vypracovanie rozpočtu projektu, štúdie realizovateľnosti (feasibility study) a finančnej štúdie (business case).
 • Vypracovanie plánu realizácie projektu, ktorý vychádza z harmonogramu projektu, definovaných míľnikov projektu a mapy kritickej cesty.
 • Vypracovanie plánu riadenia rizík.
 • Definovanie postupov a procedúr pre riadenie a kontrolu projektu.
 • Vypracovaní projektovej štruktúry a projektovej organizácie, zostavenie projektového teamu a riadiaceho výboru projektu.
 • Prevádzkové a finančné riadenie v priebehu celého životného cyklu programov a projektov. Sledovanie harmonogramu projektu, kontrola pokroku projektu, verifikácia odchýlok proti projektovému plánu.
 • Riadenie zmluvných vzťahov, vyjednávanie s dodávateľmi, procurement.
 • Vedenie a pravidelná aktualizácia projektovej dokumentácie. 
 • Riadenie komunikácie na projekte smerom ku všetkým zúčastneným stranám, vybudovanie a údržba informačného systému projektu. 
 • Priebežné riadenie projektových rizík.
 • Quality management.
 • Vedenie riadení zmien. 
 • Vyhodnotení úspešnosti projektu po dokončení a postimplementačná analýza.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: