Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Career Management

DRILL Career Management

Career Management je systém plánovania a riadenia kariéry, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť profesijného rozvoja každého zamestnanca a umožňuje pomocou cielených, individuálnych, rozvojových aktivít podporiť jeho kariérny a profesijný rast. Medzi základné nástroje Career Managementu patrí koučing a mentoring.

Career Management je tak predovšetkým podporným procesom nadväzujúcim na Succession Planning a vychádzajúcim z cielenej a detailnej identifikácie rozvojových potrieb zamestnanca prostredníctvom Development Centra a psychologickej diagnostiky.

Aj keď zamestnávateľ definuje a organizuje procesy v rámci plánovania kariéry, je nutné, aby bolo plánovanie kariéry jasne chápané a určené ako spoločná zodpovednosť zamestnávateľa a zapojeného zamestnanca. Je to pre zamestnanca príležitosť, kde môže zamestnanec rozvíjať svoje kompetencie a zručnosti s podporou zamestnávateľa a pripravovať sa na kariérny rast.

Prostredníctvom efektívne riadeného plánovania kariéry zvyšuje zamestnávateľ celkovú kvalitu svojich zamestnancov a ich pracovný výkon (ich schopnosť dosahovať alebo prekračovať očakávané pracovné výsledky), čo je jednou z kľúčových konkurenčných výhod. Jasne definované a dodržované princípy plánovania kariéry totiž podporuje motiváciu jednotlivých zamestnancov, aby chceli a dosahovali vyšší pracovný výkon, a tak zvyšovali celkový výkon spoločnosti. To je tiež jedným z dôležitých predpokladov pre formovanie výkonnostne orientovanej firemnej kultúry (firemná kultúra orientovaná na vysoký pracovný výkon).

Formálna identifikácia zamestnancov s vysokým potenciálom profesijného rastu a/alebo vysokým pracovným výkonom prebieha obvykle v rámci procesu hodnotenia pracovného výkonu podľa jasných kritérií. Tieto kritéria sú spravidla kvalitatívne odlišné pre jednotlivé funkčné úrovne.
Pokiaľ jednotliví zamestnanci takéto kritéria spĺňajú, potom sú im poskytované špecifické rozvojové činnosti, aby boli pripravení k prevzatiu vyšších zodpovedností v rámci určenej kariérnej dráhy.

Pokiaľ sú takí zamestnanci súčasne pripravovaní aj pre nástupníctvo na konkrétnu pozíciu dochádza k prepojeniu plánovaniu kariéry s plánovaním nástupníctva. Je prirodzené, že skupina zamestnancov s vysokým potenciálom profesijného rastu a/alebo vysokým pracovným výkonom je primárnym zdrojom pre identifikáciu a výber nástupcov pre kľúčové manažérske pozície a pozície kľúčových špecialistov.

Spoločnosť DRILL Vám ponúka podporu pri tvorbe alebo posudzovaní procesov riadenia kariéry podľa Vašich požiadaviek tak, aby boli v súlade s ostatnými procesmi v oblasti riadenia ľudských zdrojov vo Vašej spoločnosti.

Medzi základné nástroje Career Managementu patrí koučing a mentoring.

DRILL Koučing

Ak chceme pracovať „na sebe“, rozšíriť svoje možnosti a uvoľniť svoj potenciál, potom môže byť vhodným riešením práve koučing.

Kouč podporuje klienta, aby sa naučil vidieť a vnímať realitu a uvedomil si svoje priority v hodnotení a rozhodovaní. Ak si klient začne veriť a rozhodne sa vydať konkrétnou cestou, úlohou kouča je posilňovať zodpovednosť klienta za výsledok jeho námahy.

Spoločnosť  DRILL Vám ponúka koučing individuálny, tímový a skupinový.

DRILL Mentoring

Mentoring je metóda, ktorá funguje na princípe odovzdávania skúseností a odborného aj vzťahového know-how medzi mentorom a jeho menej skúseným kolegom. Spoločnosť DRILL vám ponúka skúsených mentorov z najrôznejších oblastí odborností a profesijných úloh, prípadne Vám pomôže s definovaním kompetencií, vytipovaním a prípravou vhodných interných mentorov.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: