Česky
Slovensky
English
Polski
Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Navigácia

Pre zákazníkov
DRILL Support Process Outsourcing

DRILL Support Process Outsourcing

DRILL Support Process Outsourcing je založený na dlhodobom, zmluvne zabezpečenom poskytovaní služieb, ktoré pre Vás nepredstavujú primárne podnikateľské aktivity. To Vám umožňuje znížiť náklady na vykonávanie podporných činností a sústrediť svoje zdroje na aktivity reprezentujúce konkurenčné výhody, generujúce zisk a vytvárajúce maximálnu pridanú hodnotu. Všetky ostatné činnosti, akokoľvek dôležité pre fungovanie Vašej spoločnosti,nie sú jedinečné a je možné ich nakúpiť.

Outsourcing podporných a servisných činností je súčasný svetový trend, ktorý prijíma stále viac spoločností. Podstatou prístupu je už dávno známa zásada, že ak má byť spoločnosť na trhu úspešná, musí si zvoliť nie len strategické podnikateľské aktivity, ktorými bude príslušný trh oslovovať, ale tiež definovať podporné činnosti, ktorými sa zaoberať nebude. Preto sú stále častejšie prenechávané činnosti, ktoré nepredstavujú hlavné konkurenčné výhody a zdroje príjmov, tretím stranám. Pre ne sú naopak tieto činnosti podstatou podnikania, sústredia na ne svoje hlavné zdroje a môžu sledovať a uplatňovať najnovšie trendy a „best practice“ v danom odbore. Vďaka tomu tiež môžu zamestnávať kvalifikovanejších odborníkov na danú problematiku a dosahovať pravidelné zlepšovanie. Vzhľadom k svojim znalostiam a skúsenostiam dokážu ponúknuť na mieru pripravený produkt, ktorý nielenže šetrí cenné zdroje a umožňuje sústrediť ich na hlavné podnikateľské činnosti, ale vo svojom dôsledku tieto podporné a často neefektívne činnosti pretvorí do významnej konkurenčnej výhody.

Produkt DRILL Support Process Outsourcing je založený na dlhodobom, zmluvne zaistenom poskytovaní služieb, ktoré pre Vás nepredstavujú primárne podnikateľské aktivity. To Vám umožňuje znížiť náklady na vykonávanie podporných činností a sústrediť svoje zdroje na aktivity reprezentujúce konkurenčné výhody, generujúce zisk a vytvárajúce maximálnu pridanú hodnotu. Všetky ostatné činnosti, akokoľvek sú pre fungovanie Vašej spoločnosti dôležité, nie sú jedinečné a je možné ich nakúpiť.

Outsourcing podporných služieb tiež znamená významné zníženie nákladov na prevádzku neziskových činností, poskytuje väčší komfort, rýchlosť a odbornosť v zabezpečovaní týchto služieb a v dôsledku znamená vyššiu efektívnosť.

Poskytujeme komplexné služby outsourcingu v nasledujúcich oblastiach:

Outsourcing činností podporných a servisných útvarov pomocou produktu DRILL Support Process Outsourcing Vám prináša i ďalšie významné výhody:

  • Uvoľňuje zdroje, ktoré sa nepodieľajú na hlavných podnikateľských aktivitách spoločnosti , dovoľuje ich použiť na inú činnosť prinášajúcu väčšiu pridanú hodnotu, prípadne ich eliminuje.
  • Umožňuje previesť zamestnancov v podporných útvaroch na nás, čo okrem úspory obvykle znamená zvýšenie ich motivácie a výkonu. Ten vyplýva z posunu významu ich pracovných činností z podporných útvarov u zákazníka do kľúčových obchodných aktivít spoločnosti DRILL.
  • Umožňuje dosiahnuť „economy of scale“ v jednotlivých oblastiach, vyššiu efektivitu podporných a servisných činností a významne znížiť náklady na zaistenie ich prevádzky. 
  • Poskytuje väčšiu kvalifikáciu a odbornosť pri poskytovaní podporných činností.
  • Umožňuje neustále sledovať vývoj v jednotlivých podporných oblastiach, keď väčšina spoločností nemá dostatočný počet kvalifikovaných odborníkov so zodpovedajúcim vzdelaním, schopnosťami a skúsenosťami, aby mohli stále sledovať vývoj trendov a „best practice“ i v podporných činnostiach a následne vyvíjať a zavádzať nové procesy, infraštruktúru a technológie.

Chcete sa dozvedieť viac?

Radi Vám odpovieme na všetky otázky. Vyplňte prosím aj Vaše kontaktné údaje.

Položky označené hviezdičkou (*) je nutné vyplniť.
Je nutné vyplniť aspoň jedno z polí Email a Telefón.

Meno*:
Email:
Telefón:
Správa*:
Opíšte kód*:
Iný obrázok!
Kontrolný kód: